Ông Triệu Văn Hà: người có uy tín trong cộng đồng

 19463 lượt xem
(BTĐKT) - Từ năm 2011 đến năm 2015, Ông Triệu Văn Hà - dân tộc Dao Xóm 5 Kim Tân xã Kim Sơn huyện Định Hóa, Thái Nguyên liên tục được cộng đồng dân tộc thiểu số suy tôn và được cấp có thẩm quyền công nhận là người có uy tín. Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 (3 năm) được phụ huynh học sinh bầu làm chi hội trưởng phụ huynh trường Mầm non xã Kim Sơn, nơi ông cư trú. Hiện, ông cũng đang là Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2014-2019; thành viên tổ hòa giải xóm 5 Kim Tân xã Kim Sơn. 

 Là một người được suy tôn, được bầu và công nhận có uy tín mà không giữ chức vụ gì, ông thấy đây là việc khó, rất khó vì người có uy tín không có quyền hành gì mà chỉ bằng tâm huyết, sự gương mẫu và hiểu biết của mình thông qua hành vi, việc làm cụ thể, lời nói có lý, có tình mà cung cấp thông tin, phân tích phải, trái, gần gũi,chia sẻ, động viên, thuyết phục trong cuộc sống thường ngày. Dựa trên cơ sở như Bác Hồ từng dạy: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nghĩa là nguyên tắc, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải được tôn trọng và giữ vững nhưng phải mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp, chân thành với từng vụ việc và đối tượng cụ thể tạo được niềm tin, nghĩa cử và hi vọng trong việc ủng hộ và thực hiện các phong trào ở địa phương; nhận định và chủ động phòng ngừa không để xảy ra những vụ việc mâu thuẫn, xích mích nhỏ thành to dẫn đến mất đoàn kết, mất tình làng nghĩa xóm, luận điệu tuyên truyền, kích động, chia rẽ của kẻ xấu làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội; dám bảo vệ cái đúng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, của người lao động. Từ đó, góp phần cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở ngăn ngừa giải tỏa nhiều vụ việc bảo đảm ổn định phát triển sản xuất, đời sống và trật tự xã hội ở cộng đồng. Là chi hội trưởng phụ huynh trường mầm non, ông đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, làm cầu nối thiết thực cho mối liên hệ giữa nhà trường - gia đình - học sinh trong việc dạy và học, tham gia uốn nắn kịp thời, hiệu quả những biểu hiện cư xử thiếu văn hóa trong giáo dục của cả giáo viên và phụ huynh; tham gia tổ chức chu đáo các ngày lễ, hội của các cháu mầm non như: Hội xuân, Tết thiếu nhi, Tết trung thu… Góp ý xây dựng cơ sở vật chất nhà trường và giám sát, sử dụng có hiệu quả các khoản đóng góp của phụ huynh, an toàn trật tự trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm… Là ủy viên ủy ban MTTQ huyện, ông thực hiện đúng nhiệm vụ của mình: Gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân và trao đổi trong những trường hợp cần thiết theo khả năng hiểu biết của mình; theo định kỳ và khi cần, tiếp thu phản ánh kịp thời những bất cập, những ý kiến nguyện vọng của nhân dân về cấp ủy, MTTQ huyện.

Trong điều kiện mới, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, bên cạnh cơ hội đem lại cho sự phát triển cũng không tránh khỏi những thách thức, tiêu cực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, để chủ động khắc phục ông đề nghị: Các tổ chức trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải thấy và phân công rõ người có trách nhiệm cụ thể phản biện dưới nhiều hình thức, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư, hiểu rõ bản chất thực hư của những vấn đề trái chiều để tránh bị rơi vào cạm bẫy, lôi kéo, kích động.
 
Tăng cường cung cấp thường xuyên các thông tin chính thống về tình hình, về kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho những người có uy tín làm cẩm nang, làm cơ sở hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của họ.
 
Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội nói chung và chính sách dân tộc tôn giáo trên cơ sở phát huy lợi thế của từng vùng miền và khuyến khích ý chí tự vươn lên của họ nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số nói riêng.
 
Hết sức tránh tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, hứa rồi để đấy; mất dân chủ, nhất là dân chủ trong hoạt động kinh tế, các hiện tượng tiêu cực, có những cán bộ có chức quyền giàu lên khó giải thích…  thực tế đó ít nhiều đã gây hồ nghi làm xói mòn lòng tin vào Đảng, Nhà nước. Đây cũng là những khó khăn cho người có uy tín trong việc động viên, thuyết phục, lý giải…
 
Cấp ủy chính quyền các cấp cần có nhận thức đúng đắn, tôn trọng và tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò của họ trong đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các phong trào cách mạng ở cơ sở (như Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, an ninh an toàn trật tự xã hội…)
 
Hoài Thanh 
 
 
Ý kiến của bạn