Nâng cao chất lượng công tác cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên.

 18572 lượt xem
(BTĐKT) - Công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ trong quân đội nói riêng là một nội dung, nhiệm vụ hết sức quan trọng, trực tiếp nhất quyết định tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

 Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao Thiếu tá Triệu Minh Hiếu - Trưởng ban Cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng tích lũy kinh nghiệm công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc, làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quán triệt lời dạy của Bác “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “ Ở đâu mà cán bộ tốt, thì ở đó bộ đội ấy tốt”, trong 5 năm qua, Thiếu tá Hiếu đã chủ động, tích cực và trực tiếp tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) không ngừng lớn mạnh cả về số và chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 
Trong quá trình công tác, ông đã tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm vững các văn bản về công tác cán bộ, nắm chắc số, chất lượng đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu thực hiện công tác cán bộ đạt chất lượng hiệu quả tốt. Tham mưu thực hiện công tác cán bộ trong LLVT tỉnh tập trung trên 4 nội dung cơ bản đó là: Công tác kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác quản lý cán bộ; công tác chính sách cán bộ. Chủ động tham mưu xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ trên cơ sở nắm vững nội dung, nguyên tắc; số, chất lượng cán bộ; đặc điểm tình hình nhiệm vụ đơn vị, địa phương, trong đó, trọng tâm là tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý cấp dưới trực tiếp, hàng năm bổ sung kịp thời đạt chất lượng hiệu quả tốt. Tham mưu thực hiện việc bổ nhiệm, điều động cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy hoạch, đúng nguyên tắc, quy trình.
 
Có thể nói, trong thời gian qua việc tham mưu kiện toàn cán bộ chủ trì trước đại hội của LLVT tỉnh được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, đạt chất lượng tốt. Chính vì vậy 6/6 đảng bộ trực thuộc; 9/9 đảng ủy Quân sự huyện, thành, thị đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, cán bộ được bầu vào cấp ủy đều đúng cơ cấu, số phiếu tín nhiệm cao.
 
Trên cơ sở các văn bản về công tác cán bộ của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý, đánh giá nhận xét và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, từ đó tạo được sự thống nhất, gắn kết, đánh giá dự báo chính xác trong quản lý, sử dụng cán bộ.
 
Với cương vị Trưởng ban, cùng với nhiệm vụ tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy theo chức trách, ông tích cực, chủ động, lãnh đạo, điều hành cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo vai trò, chức năng của cơ quan cán bộ. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai cho cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hàng tuần, tháng và trong từng nhiệm vụ luôn đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới trong công việc. Xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, luôn phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, phát huy dân chủ, kỷ luật trong cơ quan. Duy trì tốt nền nếp, chế độ công tác. Thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chặt chẽ. 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Hiện nay, LLVT tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ nói chung đội ngũ cán bộ chủ trì, chỉ huy quản lý nói riêng có chất lượng tốt, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các nhiệm vụ đột xuất. Lớp cán bộ kế cận và kế tiếp dồi dào, có chất lượng tốt.
 
Tham mưu toàn diện về công tác cán bộ giúp Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả tốt là nhiệm vụ nặng nề, quan trọng đòi hỏi tính chính xác cao. Đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, hệ thống cán bộ làm công tác nghiệp vụ  ở cơ sở thiếu, nhiều đồng chí còn yếu, kinh nghiệm lãnh đạo quản lý chưa nhiều, song đồng chí đã không ngừng học tập, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn vươn lên cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ năm 2010 đến nay Đảng ủy quân sự tỉnh không có đơn thư khiếu nại tiêu cực về công tác cán bộ, trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ không để xảy ra sai sót. Công tác cán bộ luôn được thực hiện dân chủ công khai, đúng nguyên tắc. Người làm công tác cán bộ luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, giữ vững đạo đức cách mạng làm việc với “tâm trong sáng”, do vậy đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán bộ của lực lượng vũ trang tỉnh trong những năm qua.
Hoài Thanh
 
 
Ý kiến của bạn