Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

 348 lượt xem
 

Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xin xem tại đây

 
Ý kiến của bạn