Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển Agribank

 14111 lượt xem
(TĐKT) - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, triển khai nhiêm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. 

Tới dự có: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Đồng Tiến trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2015, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là công cụ quản lý, điều hành có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong toàn hệ thống Agribank.  Các phong trào thi đua đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Hội đồng thành viên trong từng thời kỳ, các chỉ tiêu thi đua đã được lượng hóa bằng phương pháp tính điểm, có quy định thời gian phát động và tổng kết, xây dựng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho từng phong trào, tổ chức đăng ký thi đua, kết hợp các đợt thi đua ngắn ngày, kiểm tra việc triển khai chỉ đạo phong trào thi đua, kiểm tra việc xét đề nghị khen thưởng hàng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết những kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến. Tiêu biểu là các phong thi đua hoàn thành kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hội nhập kinh tế", "Giỏi chuyên môn nghiệp vụ", "Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ", " Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp Agribank", phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và an sinh xã hội....

Đặc biệt, trong năm 2015, Agribank chú trọng đổi mới công tác thi đua khen thưởng thông qua việc sửa đổi quy đinh, tiêu chí xếp loại thi đua đối với chi nhánh, thi đua chuyên đề theo hướng đánh giá các chỉ tiêu thi đua trên cơ sở tăng trưởng ổn định, bền vững; ưu tiên sử dụng quỹ tiền thưởng để khen thưởng có trọng tâm gắn với định hướng kinh doanh nhằm tạo động lực, khuyến khích các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, xử lý nợ xấu, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, thu dịch vụ... Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể để phát động các đợt thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trong toàn hệ thống; tổ chức hội nghị thi đua yêu nước, sơ kết một số phong trào thi đua lớn để nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời xây dựng phương hướng và đề xuất các biện pháp triển khai trong giai đoạn mới. Kết thúc năm 2015, có 129/187 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; trong đó có 71 đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ.
 
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
 
Nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, năm 2015, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế là 3.700 tỷ đồng, kế hoạch năm là 3.500 tỷ đồng đạt 105,7% kế hoạch năm. Tính đến ngày 25/6/2016, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 847.471 tỷ đồng, tăng 43.287  tỷ (+5,4%) so với đầu năm.Tổng dư nợ tín dụng đạt 700.622 tỷ đồng  tăng 27.645 tỷ đồng (+4,1%) so với cuối năm 2015. Riêng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn , tăng 9.440 tỷ đồng (+2,1%).
 
Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trong năm 2016, Agribank  tiếp tục thi đua sôi nổi, tập trung sức mạnh toàn hệ thống thực hiện tốt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/NQ- HĐTV ngày 07/01/2016, Nghị quyết số 49/NQ –HĐTV ngày 06/05/2016 của HĐTV và các văn bản liên quan triển khai quyết liệt có hiệu quả đúng tiến độ các giải pháp kinh doanh cụ thể. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo cân đối, an toàn và khả năng sinh lời; xử lý nợ xấu; tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, mở rộng đi đôi với nâng cao chất luợng tín dụng, phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực cạnh tranh và hội nhập, giữ vững thương hiệu văn hóa doanh nghiệp. 
 
Nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân thuộc hệ thống Agribank trên cả nước trong thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 15 tập thể và cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho nhiều tập thể và cá nhân của Agribank. 1 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và giấy khen của Agribank.
Thục Anh
 
Ý kiến của bạn