5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2016

 12793 lượt xem
BTĐKT – Sáng 29/7, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương bao gồm các thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

 Tới dự có đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

6 tháng qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của 5 TP và công tác thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 (6 tháng đầu năm, thu ngân sách của 5 TP ước đạt 270 ngàn tỷ đồng, bằng 63,55% thu ngân sách của cả nước); giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thông thoáng hơn. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực. Quốc phòng an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông được giảm trên 3 tiêu chí so cùng kỳ năm trước, số vụ cháy nổ giảm; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng…
 
Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Cụm 5 TP trực thuộc Trung ương
Tại hội nghị ngoài nội dung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2016 của Cụm. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 - Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương ngày 19/3/2016, nhằm kịp thời đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị.
Để thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua năm, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 trong thời gian tới, tại hội nghị, các thành viên trong Cụm thống nhất sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng TP. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá - xã hội. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2013), các quy định của Chính phủ về công tác khen thưởng. Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy trình, đủ thủ tục theo quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm: kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động. Đổi mới phương thức chỉ đạo phong trào thi đua thông qua chỉ đạo điểm tại cơ sở. 
Thục Anh
 
 
 
Ý kiến của bạn