Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 20733 lượt xem
Sáng 23/12 tại điểm cầu trực tuyến Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 với 62 điểm cầu địa phương. 

Tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương trong cả nước.

 Trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đã đánh giá cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; từ đó thực hiện tốt phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy Nhà nước, góp phần đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Các Ban và cơ quan trung ương của Đảng chú trọng đổi mới tổ chức các phong trào thi đua hướng vào việc thực hiện các chủ trương lớn, các chương trình, Đề án của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức Đảng và đảng viên. Nhờ đó, toàn ngành Thi đua – Khen thưởng đã nâng cao trách nhiệm thẩm định, giải quyết hồ sơ khen thưởng. Năm 2016, có 9.623 trường hợp được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng trên 110 nghìn tập thể, cá nhân; bao gồm khen niên hạn trong lực lượng vũ trang, khen thành tích kháng chiến, khen cống hiến, khen đối ngoại, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thi đua -  Khen thưởng, đã khích lệ sự hưởng ứng của toàn xã hội trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo đảm an sinh. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và phải có những giải pháp khắc phục trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

   Hội nghị  toàn quốc Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 Phát động các phong trào thi đua với phương châm “Tiết kiệm – Thiết thực – Hiệu quả” trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển thấp, biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến nước ta là phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cũng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu và thành tích đạt được của  ngành Thi đua – Khen thưởng trong năm 2016; đồng thời cũng đề ra các nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2020). Để làm được như vậy, cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp thực hiện tốt chức năng, tham mưu về khen thưởng; cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc nắm bắt thông tin, triển khai lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

 Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trần Thị Hà cho biết, sẽ tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao vai trò hoạt động của Hội đồng và chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách về thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

 Vũ Văn Sơn
 
Ý kiến của bạn