Bổ nhiệm 4 nhân sự của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 439 lượt xem
 

TĐKT - Chiều ngày 22/9, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm 4 nhân sự của 2 đơn vị thuộc Ban. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Quyết định và đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm

Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

Đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cụ thể:

Quyết định số 110/QĐ-BTĐKT ngày 17/09/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Huân, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ;

Quyết định số 111/QĐ-BTĐKT ngày 17/09/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Việt Hà, Chuyên viên chính Vụ II giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ;

Quyết định số 112/QĐ-BTĐKT ngày 17/9/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng, Phòng Thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu, Trung tâm Tin học giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu, Trung tâm tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ;

Quyết định số 113/QĐ-BTĐKT ngày 17/09/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Tin học giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội Vụ.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thường xuyên quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo mới; đồng thời, mong muốn các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Trưởng ban tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của đơn vị và của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

          Đồng chí Ngô Thị Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ II phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Thị Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ II thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm trân trọng cảm ơn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban, lãnh đạo các Vụ và khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                             Tố Như

 
Ý kiến của bạn