Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng

 12289 lượt xem
Đoàn kiểm tra do bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn. 

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Bình Chánh, tham dự cuộc họp với Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh và 21 Cụm, Khối thi đua thành phố. 

Phát biểu tại cuộc họp bà Trần Thị Hà đánh giá cao những thành tích mà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã đạt được và sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố đối với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Năm 2011 thành phố Hồ Chí Minh là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước có nhiều phong trào thi đua sâu rộng mang lại hiệu quả cao: Tiết kiệm điện, vì người nghèo, Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, Kìm giữ lạm phát,… 
 
Đặc biệt thành phố đã tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu Luật Thi đua Khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng. Đây là mô hình tốt cần được triển khai nhân rộng trong cả nước.
 
Và tại Bình Dương, đoàn kiểm tra đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã Thuận An. Đây là thị xã đi đầu trong cả nước về tốc độ đô thị hóa và thu hút đầu tư nước ngoài. Thị xã đã tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp với địa phương: Vì an ninh tổ quốc, Hiệp sĩ đường phố, câu lạc bộ nhà trọ, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế
 
Về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Bình Dương đã thể hiện được tính năng động của mình khi tham mưu cho lãnh đạo ban hành quy định về khen thưởng, tôn vinh các chủ trang trại tiêu biểu. Bà mong muốn đây sẽ là mô hình thí điểm cho các tỉnh có điều kiện tương tự. Đặc biệt là hình thức thi đua tại các cơ sở sản xuất, các nhà máy xí nghiệp tư nhân và có nhân tố nước ngoài. 
 
Trong đợt đoàn kiểm tra đã ghi nhận kiến nghị của các địa phương về sửa đổi, bổ sung Luật và các Nghị định cho phù hợp với tình hình mới, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng; đơn giản hóa các quy trình quy định các hình thức khen cao, khen vượt cấp; hình thức khen của các Hiệp hội, việc xét khen ở các Ban Đảng cũng như thời gian giải quyết khen cao, khen thành tích kháng chiến còn tồn đọng. 
 
 
Ý kiến của bạn