Phát động phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” tại lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

 4419 lượt xem
BTĐKT- Ngày 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động phong trào thi đua "Đoàn kết Sáng tạo". 

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn;  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Chu Ngọc Anh; Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban và Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành khác.

Tại buổi lễ,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện  nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017. 
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thực hiện  nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.
 
Theo đó, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 gồm có 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 141 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị. Đó là những công trình sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường về phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội. 
Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước. 
Cũng tại buổi lễ, phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” với 5 nội dung và 7 nhiệm vụ giải pháp đã chính thức được phát động tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị,  tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9.
Phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy sức sáng tạo của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc. Quá trình thực hiện phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tuyển chọn và biên tập, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng như phát động phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ,  Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và một số đơn vị tổ chức. Đồng thời biểu dương các tác giả của 72 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 nói riêng và hàng ngàn tác giả, hàng vạn công trình khoa học, giải pháp đổi mới sáng tạo qua các thời kỳ, đã và đang phát huy hiệu quả, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực phát triển xã hội, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập thế giới sâu rộng và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quốc gia nào có năng lực đổi mới sáng tạo cao thì có nhiều cơ hội vượt lên để phát triển nhanh và bền vững. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho các tác giả có công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017.
 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, luôn dành những điều kiện tốt nhất phù hợp với khả năng của đất nước cho hoạt động sáng tạo.
Để khoa học công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế, xã hội; để phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” được phát động, khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương cùng các cấp, ngành tập trung thực hiện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. “Thủ tướng Chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, đồng bào, đồng chí về phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển khoa học công nghệ nói riêng, cùng góp sức xây dựng bảo vệ đất nước”.
Trên cơ sở những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hưởng ứng mạnh mẽ và tổ chức, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam và hàng năm cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp Quốc khánh 2/9, làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.
Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua “Đoàn kết Sáng tạo” sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội cùng đoàn kết, nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hoàng Lan
 
 
 
Ý kiến của bạn