Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

 76 lượt xem
 

Ngày 23/9/2021, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 4732/BC-BNV về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý III năm 2021 của Bộ Nội vụ, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                    Trí Đức

https://tcnn.vn/news/detail/52287/Nhung-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-cua-Bo-Noi-vu-trong-thoi-gian-toi.html

 
Ý kiến của bạn