Các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

 1510 lượt xem
BTĐKT – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất", 5 năm qua (2013 – 2018), các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam luôn chủ động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tới đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. 

 Thi đua sôi nổi và thiết thực

5 năm qua, các cấp công đoàn viên chức Việt Nam tích cực sáng tạo, cụ thể hóa phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", do Tổng Liên đoàn phát động, phù hợp đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lồng ghép với các phong trào thi đua do lãnh đạo bộ, ngành, đơn vị phát động. Ðáng chú ý là, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", nay là Cuộc vận động "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" ngày càng đi vào chiều sâu, thật sự trở thành động lực thôi thúc cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Ðảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn vững mạnh.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Tiêu biểu là, cán bộ, đoàn viên trong các đơn vị khối các Văn phòng Trung ương, Khối ban Ðảng với phong trào thi đua nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, phục vụ tốt các hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. Công đoàn khối các đơn vị trong những cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào phong trào thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Khối các học viện, cơ quan nghiên cứu thi đua nâng cao chất lượng nghiên cứu, có nhiều đề tài, công trình khoa học được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Khối truyền thông, báo chí có nhiều bài báo hay, trang báo đẹp, đa dạng các loại hình truyền thông, đáp ứng yêu cầu thông tin và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Khối các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả", tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng lề lối làm việc khoa học, môi trường làm việc thân thiện, tích cực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động, đã có 2.168 sáng kiến cải tiến trong quản lý, chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, làm lợi nhiều tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Trong 5 năm, đã có 67.243 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua các cấp, 75 đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 38 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 5.713 tập thể, cá nhân được Tổng LÐLÐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ, bằng khen; 26 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Chỗ dựa tin cậy của công nhân, viên chức, lao động
Năm năm qua, cán bộ, đoàn viên các đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, thẩm định và ban hành hàng nghìn văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành pháp luật, trong đó trực tiếp xây dựng 66 luật, 411 nghị định, 73 nghị quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðối với các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn đều được các cấp công đoàn tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên từ cơ sở.
Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên ngày càng được quan tâm. Các cấp công đoàn chủ động tham gia với lãnh đạo chuyên môn bảo đảm công khai, công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC, người lao động. Các cấp công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện cho cán bộ, đoàn viên tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng; quan tâm cải thiện điều kiện, xây dựng môi trường làm việc, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, cùng với lãnh đạo đơn vị khai thác mọi tiềm năng để tạo và tăng nguồn quỹ đời sống cho cán bộ, đoàn viên tại các cơ quan, đơn vị. Hầu hết các đơn vị có chế độ hỗ trợ ăn trưa cho cán bộ, đoàn viên. Hơn 50% đơn vị tổ chức được bếp ăn tại cơ quan, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn bộ đơn vị làm tốt việc thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên khi đau ốm, gặp khó khăn, hoạn nạn. Hơn 70% công đoàn tổ chức hoặc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đi tham quan, nghỉ dưỡng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ.
Với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện, gắn nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.
An Nam Khánh
 
 
Ý kiến của bạn