Huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) lan tỏa các phong trào thi đua

 4714 lượt xem
BTĐKT - Ngày 28/6, UBND huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến năm 2018. 

Thời gian qua, huyện Phú Xuyên đã chủ động trong tổ chức thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

 
Các điển hình tiên tiên, người tốt, việc tốt huyện Phú Xuyên giao lưu tại Hội nghị
 
Các phong trào thi đua của huyện đã có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, thi đua đổi mới phát triển các HTXNN theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn các xã, thị trấn trong huyện. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.451,62 tỉ đồng, đạt 106,81% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn huyện đã có 16/26 xã được TP công nhận xã đạt chuẩn NTM. 
  Cùng với đó, phong trào thi đua của ngành giáo dục năm học 2017 - 2018 cũng đã có nhiều hoạt động sôi nổi, như: “Nhà giáo đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…Từ sự lan tỏa các phong trào, kết quả đã có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 2.869/2.869 học sinh THCS đủ điều kiện được xét tốt nghiệp. Ngoài ra, trong năm học vừa qua, các em học sinh của huyện còn đạt 110 giải thi cấp TP. Không chỉ có vậy, các phong trào thi đua “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Cải cách hành chính”…cũng được phát động sâu rộng đến các cấp, ngành và tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
Năm 2018, huyện tiếp tục tổ chức tốt Cuộc thi “Viết và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt năm 2018 đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình để bồi dưỡng và nhân rộng thành phong trảo thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn huyện.
Đặc biệt, hướng đến 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua đề ra.
 
Các cá nhân được biểu dương tại hội nghị
 
Qua các phong trào thi đua đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương Phú Xuyên anh hùng, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018.
  Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, thời gian qua, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của huyện đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua đem lại lợi ích thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của Nhân dân. Phong trào, người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, xây dựng Phú Xuyên ngày càng văn minh giàu đẹp đã được tỏa sáng cho vùng đất trăm nghề. Ông Sơn khẳng định: “Thời gian tới, UBND huyện sẽ vận dụng trong việc biểu dương, khen thưởng kịp thời hơn nữa đối với những tấm gương điển hình tiên tiến, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo cho công việc của cán bộ. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng khen thưởng đối với người lao động là công nhân, nông dân đang hàng ngày trực tiếp sản xuất tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống”. 
    Nhân dịp này, 213 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đã được của UBND TP Hà Nội và UBND huyện Phú Xuyên khen thưởng.
Thanh Hương
 
                                                                                                
 
 
 
Ý kiến của bạn