Công bố thủ tục hành chính

 2314 lượt xem
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

Quyết định 318/QĐ-BNV ngày 9/3/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/vanban

 
Ý kiến của bạn