Tỉnh Lạng Sơn: Hiệu quả của các phong trào thi đua góp phần hoàn thành và đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

 2279 lượt xem
Năm 2019, gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Lạng Sơn cũng ra sức thi đua hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, đẩy mạnh việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, từ cuối năm 2018 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019” và từ ngày 19/8/2019 đến nay đã tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày đêm ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh” với 6 nhóm nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Các Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ  là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị với nhiều tên gọi, nội dung thi đua được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm đã tạo sức lan tỏa rộng lớn đối với các cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua để hoàn thành và đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; thể hiện niềm tự hào, lòng quyết tâm và ý chí vươn lên của quân, dân các dân tộc trong tỉnh đối với những công lao to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các Phong trào thi đua đã tác động tích cực, góp phần về đích sớm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, tổ chức thực hiện quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, các chỉ tiêu thi đua cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực, trong đó:

Các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp được thực hiện có hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới; Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 6,86% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn trong 9 tháng được 5.027 tỷ đồng, đạt 92,2% so với dự toán, bằng 136,3% so với cùng kỳ năm 2018. Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hoàn thành thông xe kỹ thuật của dự án (đoạn Bắc Giang - Chi Lăng).

Công tác cải cách hành chính, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính được đẩy mạnh; đã hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 – 2021. Công tác giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được triển khai và thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận là 12.537 hồ sơ, đã giải trước hạn và đúng hạn đạt 99,08%.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tổ chức các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”; triển khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng thi đua của các tầng lớp nhân nhân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã tổ chức thành công các chương trình, hội nghị quy mô cấp quốc gia, cấp tỉnh như: Tổ chức đón và tiễn Đoàn Chủ tịch Đảng lao động Triều Tiên sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều; Hội nghị gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư 04 tỉnh (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh) và Bí thư khu ủy Quảng Tây, Trung quốc; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019… Các sự kiện chính trị đã góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận là tiền đề quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sự thiết thực của các Phong trào thi đua đã tác động đến cộng đồng nhân dân, nhờ đó đã vận động quyên góp làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới (đến nay đã được trên 20 tỷ đồng); gắn biển các công trình chào mừng; xây dựng mô hình điểm, cụm dân cư điểm về mô hình thôn xanh - sạch - đẹp. Trong tham mưu thực hiện công tác quản lý xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, bám sát cơ sở, có nhiều sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu như: ông Hoàng Mạnh Cương, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh, ông Nguyễn Khắc Phương, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên Sở Nội vụ, bà Hà Thị Lư, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bà Lương Thị Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng thôn Nà Ao 2, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn… Nhiều gia đình hiến đất xây dựng nông thôn mới như; gia đình ông Vi Thanh Liêm, thôn Bản Đoóc, xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, gia đình ông Lương Hồng Chắn, thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Ghi nhận thành tích trong thực hiện các Phong trào thi đua, ngày 31/10/2019, tỉnh Lạng Sơn đã tổng kết các phong trào thi đua đặc biệt, cao điểm và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 27 tập thể, 24 cá nhân và 02 gia đình có thành tích xuất sắc. Cũng nhân dịp này, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao tặng Giải thưởng Hoàng Văn Thụ về văn học nghệ thuật lần thứ V cho 36 tác giả; trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” cho 09 tập thể, 35 cá nhân.

 

                                                                                                                                                                    Trần Văn Ba

                                                                                                                                             Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

 
Ý kiến của bạn