Tuổi trẻ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tự hào vững bước dưới cờ Đảng

 324 lượt xem
(BTĐKT) – Chiều ngày 13/1/2020, tại Hà Nội, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. 

Tới dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thanh, Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn đọc báo cáo tại Hội nghị
Theo Báo cáo, năm 2019 Đoàn Thanh niên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã được triển khai một cách chủ động với những cách làm sáng tạo. Chi đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban Chấp hành Đoàn đã tập trung tổ chức, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên, Đảng uỷ, Công đoàn phát động, tạo khí thế sôi nổi trong cơ quan, tăng cường đoàn kết giữa các đoàn viên thanh niên trong cơ quan và với các đơn vị bạn trong Bộ.
Trong thời gian qua, công tác đoàn đã có chuyển biến tích cực, có ý thức trách nhiệm, tinh thần tự nguyện, xung kích đảm nhận công việc được giao, ý thức chính trị được nâng cao. Tập thể Đoàn có sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống, phát huy vai trò xung kích sáng tạo, hăng hái nhiệt tình quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng các đoàn viên hăng hái thi đua lao động sáng tạo, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Đại hội thi đua các cấp, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thực hiện Di chúc của Người.
Nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Ban chấp hành đã tổ chức cho đoàn viên nghiên cứu, tìm hiểu, góp ý Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ; Dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi năm 2019); dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp công sức, trí tuệ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng khen thưởng cho người lao động trực tiếp”, đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” đều được đánh giá là đề tài xuất sắc.
Mặt khác, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống được Ban chấp hành Đoàn tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức hướng về các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của Đoàn, của đất nước và của ngành như: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…
Mặc dù còn gặp khó khăn do tình hình chung của kinh tế đất nước, tuy nhiên được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban, sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Ban, năm 2019, Ban chấp hành Chi Đoàn Thanh niên Ban đã thực hiện tốt công tác tuyên giáo, động viên được đoàn viên thanh niên trong cơ quan vững vàng với lý tưởng của Đảng; đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Các hoạt động phong trào được đẩy mạnh bằng những hoạt động thiết thực, có chiều sâu. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, tạo được niềm tin của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên.

Đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Phụ trách Đoàn Thanh niên phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy  Phụ trách Đoàn Thanh niên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng, nỗ lực của Chi đoàn. Đồng chí đề nghị đoàn viên, thanh niên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ cụ thể:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên rất quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong công tác thực hiện các nhiệm vụ và góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng ủy và nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị. Thực hiện tốt các phong trào thi đua tại cơ quan, đặc biệt trong năm 2020, với vai trò là đội ngũ tiên phong trong chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục tổ chức, duy trì các buổi sinh hoạt có nội dung về chuyên môn công tác và nghiệp vụ thi đua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch cá nhân, chi đoàn trong việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy Ban. Phát động đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Gương mẫu thực hiện tốt các nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao. Đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động của đoàn viên thanh niên, đóng góp vào thành công chung của cơ quan, đơn vị. 
- Nâng cao chất lượng sinh  hoạt chi đoàn cần nghiêm túc và chu đáo, đa dạng hóa các hoạt động chi đoàn để lôi cuốn các đoàn viên, thanh niên tham gia. Góp phần nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng qua các hình thức như các phong trào về nguồn, sinh hoạt nhóm… Nội dung sinh hoạt theo chuyên đề liên quan đến việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bám sát các nội dung chính trị trọng tâm của đất nước trong năm 2020; tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nâng cao vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường số lượng đoàn viên tham gia giảng nghiệp vụ và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.


Đồng chí Đoàn Trung Dũng – Bí thư Ban Chấp hành đoàn thanh niên báo cáo tại Hội nghị
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Ban Chấp hành đoàn thanh niên Đoàn Trung Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Ban dành cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Để thực hiện tốt định hướng đó, Ban Chấp hành Đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tự hào vững bước dưới cờ Đảng” với các trọng tâm công tác, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể như sau:
Một là tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của ngành, của Đoàn; các hoạt động tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Hai là tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nâng cao vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cơ quan, đơn vị.
Ba là xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. 

Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Đoàn Thanh niên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho  các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.


Gia Linh
 

 
Ý kiến của bạn