Tỉnh Bắc Ninh, tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và Phát động phong trào thi đua với chủ đề “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường”

 1979 lượt xem
Sáng 8/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được một số kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2019 tăng 1,1%, quy mô tiếp tục đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 6.163 USD đứng thứ 2 toàn quốc; thu nhập bình quân đầu người đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5 toàn quốc. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,07 triệu tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), duy trì vị trí đứng thứ nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 30.431 tỷ đồng, vượt 3.034 tỷ đồng so dự toán, tăng 8,4% so năm 2018, trong đó thu nội địa đạt 24.370 tỷ đồng, tăng 11,2%.
Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8.223 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010). Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có 93/94 xã, 07/08 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới. Hoạt động thương mại - dịch vụ được đẩy mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,7% so năm 2018 và vượt 14,6% so kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 63 tỷ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài thêm 1,5 tỷ USD; đầu tư trong nước thêm 11,5 nghìn tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh. Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện. Lần đầu tiên Bắc Ninh có tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu cả nước; có 01 vận động viên cử tạ phá 03 kỷ lục thế giới và 01 vận động viên giành 6 huy chương Châu Á; đạt 61 huy chương Vàng giải Quốc gia và 12 huy chương Vàng giải Quốc tế. Công tác lao động, đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%. Công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm có chuyển biến rõ nét.   
   
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có đổi mới, sáng tạo, nhiều cách làm hay, mô hình phù hợp với thực tiễn, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với chủ đề “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”, năm 2020, tỉnh Bắc Ninh tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa gắn với mối quan hệ với vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước theo định hướng “Hiện đại, văn hóa, tri thức và đô thị thông minh”. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp trong nước; tiếp tục thu hút đầu tư theo hướng công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển thị trường khu vực nông thôn. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; thực hiện đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) tăng 7% so với năm 2019; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 65 tỷ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 29.326 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%; 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: Phát triển thương mại - dịch vụ trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển thành phố Bắc Ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thu hút đầu tư ổn định, hấp dẫn; nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường kỷ cương nền nếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và đạo tạo…

Đồng chí  Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chung sức, đồng lòng vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; an sinh phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là một tỉnh có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Đồng thời nhận định, năm 2020, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức,  tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những hạn chế nội tại, việc tạo sức bật mới cho  phát triển của tỉnh là một thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, để thực hiện tốt chủ đề của năm và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Ninh tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện Kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.
2. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững.
3. Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp FDI; Quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút chọn lọc dòng đầu tư nước ngoài. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để kết nối với các doanh nghiệp FDI; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; tháo gỡ khó khăn cho làng nghề.
4. Thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.
5. Tạo bước đột phá phát triển dịch vụ thương mại, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là du lịch.
6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm,tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới đô thị thông minh.
Quyết liệt thực hiện Đề án bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, trên quan điểm phát triển hài hòa trên ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường. Thực hiện giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực làng nghề.
7. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Với khí thế mới và khát vọng vươn lên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực cao hơn nữa, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ, đưa Bắc Ninh vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới đạt nhiều thành tựu mới.
 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Phong.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, cố gắng đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong năm 2019. Nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể
 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ thành phố Bắc Ninh và Đảng bộ huyện Quế Võ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; UBND tỉnh trao Quyết định công nhận cho 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và tặng Cờ thi đua cho các tập thể có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.
Bùi Thị Thục
                                                           Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh
 
 

 
Ý kiến của bạn