Lập thành tích hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 952 lượt xem
(BTĐKT) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. 

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức viên chức Ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

 
Toàn cảnh Hội nghị
Năm 2019, Ban đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tham mưu và tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiến hành đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.
Năm qua, Ban đã chủ động Chủ động nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như: ban hành văn bản số 226/BTĐKT-VI ngày 12/2/2019 Hướng dẫn việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới; Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nghiên cứu, tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nội dung văn bản trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị báo cáo nội dung giải trình phục vụ Bộ trưởng, Lãnh đạo Chính phủ tham dự kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Ban đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 110.435 trường hợp; trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 70.327 trường hợp (chiếm 63,68%), khen thưởng thành tích kháng chiến 22.924 trường hợp (chiếm 20,76%), khen cống hiến 3.831 trường hợp (chiếm 3,74%), khen thưởng đối ngoại 840 trường hợp (chiếm 0,76%), khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 12.513 trường hợp (chiếm 11,33%).
Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được Ban thực hiện có hiệu quả cao như tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); tuyên truyền phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang nhân dân nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. 
Ban đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, giới thiệu 79 gương điển hình tiên tiến của 25 bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cho cơ quan báo chí trung ương đăng tải, phát sóng. Tạp chí Thi đua khen thưởng nhận được 1.737 tin, bài, ảnh về các phong trào thi đua, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút trên 1.460.000 lượt người truy cập. Cổng thông tin điện tử của Ban đã đăng tải 63 tin, bài viết trên 02 chuyên mục mới mở: “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Chào mừng 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương”. Cổng thông tin thực hiện việc công khai thủ tục hành chính, đăng tin và tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các trường hợp được đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” theo đúng quy định. Số lượng truy cập trên Cổng Thông tin điện tử của Ban đã đạt 649.600 lượt, tăng 32.588 lượt so với năm 2018. 
Trong công tác chỉ đạo, Ban đã ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2019 và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, yêu cầu công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 08 bộ, ngành. Đăng tải 54 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, của Ban và niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Ban. Xây dựng bộ 162 câu hỏi/trả lời về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ do Ban trực tiếp quản lý. Thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 đối với 32 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng cấp trung ương; cập nhật cơ sở dữ liệu, quản trị vận hành, khai thác Hệ thống và triển khai mở rộng việc đăng ký sử dụng, khai thác Hệ thống tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Thiết lập được 146 đầu mối nhập dữ liệu và cấp gần 800 tài khoản đăng nhập sử dụng hệ thống cho Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ (Phòng, Ban) Thi đua - Khen thưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. 


 
Đồng chí Trần Thị Hà trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho Đại diện các đơn vị Tạp chí TĐKT, Vụ 2, Vụ 3.
Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Ban TĐKT Trung ương đã được biểu dương, khen thưởng: Vụ 2 được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 3 đơn vị và 1 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vụ 1 được trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TĐKT cho ông Nguyễn Hữu Đoạt, chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 1.
8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 tập thể, 24 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Trưởng ban. 85 công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 8 Tập thể Lao động xuất sắc. 10 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Ban.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị
Năm 2020, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua trực thuộc. Tham mưu trình Chính phủ, trình Quốc hội Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)...
Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức sơ kết 02 phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
Thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng đảm bảo đúng quy định. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương; tập trung giải quyết cơ bản khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng.
Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của ngành Thi đua, Khen thưởng; hướng dẫn cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước của ngành Thi đua, Khen thưởng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban trong năm qua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ giao. Đồng chí tin tưởng rằng những thành tích đã đạt được trong năm 2019, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quyết tâm thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan với chủ đề "Lập thành tích cao nhất chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X".
Gia Linh


 

 
Ý kiến của bạn