Tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

 43 lượt xem
10 năm qua, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi động của tuổi trẻ cả nước, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia. 

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" tại 63 điểm cầu trên cả nước - chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 05/10/2019.
 
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội
Thông qua phong trào, nhận thức của đa số đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã thay đổi tích cực, từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Phong trào đã cổ vũ, động viên, hướng dẫn thanh niên thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản xuất đã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho thanh niên. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của phần lớn thanh niên và cư dân nông thôn được nâng cao. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn được phát huy và nâng lên về chất…
10 năm triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", tổ chức Đoàn các cấp đã làm mới 10.814 km đường giao thông nông thôn; thắp sáng 94.945 km đường giao thông nông thôn; trồng hoa, cây xanh tại 4.466 tuyến đường; xây mới 2.116 cầu nông thôn; xóa 12.516 nhà tạm, nhà dột nát; trồng được gần 45 triệu cây xanh; xây dựng mới 37.242 nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom hàng triệu tấn rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn…
 
Thanh niên Thủ đô làm vệ sinh môi trường
Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn của thanh niên cũng như hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế nông thôn; triển khai các chương trình như “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chương trình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng... Qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển 890 hợp tác xã, 2.091 tổ hợp tác thanh niên, 17.128 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế của phong trào như: Một số cơ sở Đoàn chưa mạnh dạn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền ở nhiều nơi còn nặng hình thức, chưa tạo được khí thế thi đua; việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin, chính sách, khoa học, công nghệ còn chưa đồng đều...
Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào giai đoạn 2019 - 2020, trong đó chú trọng triển khai các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ trong các hộ gia đình nông thôn...
Để tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, tổ chức đoàn tập trung tuyên truyền các cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo tiền đề cho thanh niên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tuyên truyền, vận động mỗi đoàn viên, thanh niên có trách nhiệm đóng góp vật chất, công sức xây dựng các công trình hạ tầng, công cộng của thôn, xã.
Cùng với đó, phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng đường giao thông thôn, xóm; cầu nông thôn; nhà văn hóa thôn bản; thắp sáng đường giao thông nông thôn. Đối với những xã đã đạt nông thôn mới, tập trung thanh niên xây dựng những tiêu chí nâng cao.
Đồng thời, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn thôn, xã, tập trung vào xây dựng “Tuyến đường hoa - cây xanh”, “Con đường bích họa”; tái chế lốp xe cũ thành bồn hoa ven đường; triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” để hỗ trợ các thôn xóm giống hoa - cây xanh trồng ven đường; vận động nhân dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, xây dựng mô hình “Giữ sạch đồng quê”; xây dựng đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.
Tổ chức cho thanh niên và người dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải trong gia đình thành phân hữu cơ bón cho cây trồng; hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi và công trình nước sạch.
Cùng với đó, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm số lượng hộ nghèo do thanh niên làm chủ. Nâng cao số lượng và chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên. Hỗ trợ thanh niên tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); hỗ trợ thanh niên xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì, sản phẩm.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, đảm bảo việc làm cho thanh niên nông thôn đã qua đào tạo thông qua các Trung tâm hỗ trợ việc làm thanh niên….
                                                                                                                                                                                    Nhật Lê
 

 
Ý kiến của bạn