Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Ký biên bản ghi nhớ với NIPA – Hàn Quốc

 10791 lượt xem
(BTĐKT)-Nhằm thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 – 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-BNV ngày 20/4/2011 và Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dẫn đầu đoàn cán bộ sang làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 21/11/2011 đến 24/11/2011. 

Trong chuyến công tác lần này, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tham dự Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 8 về "Chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ công nghệ thông tin 2011" được tổ chức bởi Cơ quan Thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin quốc gia, Hàn Quốc (NIPA) và chủ trì bởi Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc. Mục tiêu của Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm về triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin và công tác quản lý, thực hiện các dịch vụ chính phủ điện tử, đặc biệt là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin. 

Đồng chí Thứ trưởng phát biểu tại hội nghị.

Đại diện cho 23 quốc gia tham dự, trong lễ khai mạc đồng chí Trần Thị Hà khẳng định: “Hội nghị là cơ hội cho các quốc gia học hỏi kinh nghiệm triển khai xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và các dịch vụ chính phủ điện tử tại Hàn Quốc nói riêng. Đồng thời, hội nghị đã tạo cơ hội cho các quốc gia gặp gỡ, trao đổi về tình hình công nghệ thông tin của từng nước, qua đó từng bước xây dựng các mối quan hệ hợp tác với nhau”.

Đồng chí Trần Thị Hà ký Biên bản ghi nhớ với đại diện NIPA.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trần Thị Hà thay mặt Bộ Nội vụ ký Biên bản ghi nhớ với NIPA về việc triển khai "Hệ thống quản lý tài liệu điện tử" cho ngành Thi đua, Khen thưởng Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, qua đó, trong năm 2012 NIPA sẽ hỗ trợ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở cho Hàn Quốc hỗ trợ triển khai thực hiện dự án trong các năm tiếp theo.

Đặc biêt, Biên bản ghi nhớ được ký giữa hai bên cũng góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là trong năm 2012 là năm kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nguyễn Anh Đức
 
Ý kiến của bạn