Xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn, Yên Bái): Chuyển mình mạnh mẽ từ phong trào xây dựng nông thôn mới

 18 lượt xem
 

Từ một xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, xã Tú Lệ đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2021, Tú Lệ đã trở thành xã vùng cao đầu tiên của Văn Chấn cán đích nông thôn mới.

Triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ xã xuống thôn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, đúng trọng tâm, trọng điểm; huy động và vận động các tầng lớp nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

          Nhân dân xã Tú Lệ tham gia kiên cố hóa đường giao thông liên thôn, bản

Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến trên 16.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác của thôn, xã. Đến nay, 100% các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa; 100% các tuyến đường trục thôn, xóm, liên thôn được cứng hóa. Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu thủy lợi và dân sinh. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 97,57%. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 92,2%.

          Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất được tập trung phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương, đã gắn nông nghiệp với phát triển nhanh thương mại, dịch vụ theo hướng sản xuất, có hiệu quả kinh tế cao.

          Trên địa bàn xã đã hình thành mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, góp phần ổn định thu nhập cho người dân trên địa bàn. Năm 2021, thu nhập bình quân của xã đạt 37,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,59%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,22%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,4%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

          Ngày 14/11/2021, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đón bằng công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cán đích nông thôn mới là tiền đề quan trọng để Tú Lệ vươn xa hơn, xứng tầm với tiềm năng và lợi thế đang có.

          Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; thực hiện tốt tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương…

                                                                                                                                                                                           Thùy Dương

 
Ý kiến của bạn