Huyện Đơn Dương vững bước xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 16 lượt xem
 

Năm 2015, Đơn Dương là huyện đầu tiên của các tỉnh Tây Nguyên và là huyện thứ sáu trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”. Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, đồng thời là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đơn Dương, là đòn bẩy vững chắc để huyện tiến lên xây dựng Huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thiên Sinh Farm, một trong những doanh nghiệp đầu tư hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Đơn Dương

Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đơn Dương đã ra sức thi đua phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân tăng 8,6%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước hàng năm bình quân tăng 12,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 48 triệu đồng năm 2015 lên 71,97 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,32% năm 2015 xuống còn 0,5% năm 2020.

Ngành nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với tích cực nghiên cứu, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng hữu cơ, thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, đảm bảo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hàng năm đều tăng, đến nay đã đạt 62% diện tích, 80% giá trị sản xuất; hàng hóa nông sản ngày càng đa dạng, chất lượng, trình độ canh tác nâng cao. Trên địa bàn đã hình thành nhiều vùng chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao; chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ từng bước phát triển, góp phần tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, thu nhập của người dân. Hiện Đơn Dương là huyện đi đầu trong phong trào nuôi bò sữa ở Lâm Đồng và trở thành vùng nguyên liệu bò sữa lớn nhất tỉnh với đàn bò sữa lên tới hơn 14.300 con.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được sự quan tâm lãnh đạo, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó đã tạo ra sức sống mới, diện mạo mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từ khu vực trung tâm của huyện đến các xã, các thôn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Hiện nay, Đơn Dương là một trong bốn huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm xây dựng “Huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh”.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có chuyển biến tích cực. Huyện đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí; triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ, lễ hội; xây dựng hình ảnh quê hương và con người Đơn Dương hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98%. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô, chất lượng giáo dục. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã có 45/54 trường đạt chuẩn Quốc gia, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hằng năm, 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Công tác giảm nghèo cũng đạt nhiều kết quả tích cực, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 0,99%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của tỉnh.

Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hàng năm giao quân đều đạt chỉ tiêu trên giao. Việc tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm được thực hiện có hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đông đảo người dân tích cực tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, với chủ đề đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” và với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ huyện Đơn Dương sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện đề ra, xây dựng quê hương Đơn Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                                                                                                                                                                  Tố Quyên

 
Ý kiến của bạn