Đồng hành cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

 17 lượt xem
 

Tròn một thập kỷ xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên đã đạt được những thành tựu lớn. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh; sản xuất nông nghiệp tăng trưởng đều qua các năm; môi trường, cảnh quan nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Hưng Yên tự hào được góp sức cùng toàn tỉnh kiến tạo những giá trị to lớn đó.

Giám đốc Nguyễn Anh Tú (ngoài cùng bên phải) thăm trạm bơm không ống Hòa Đam 3, một trong những công trình tiêu biểu của Công ty

Ông Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Công ty cho biết: Theo Nghị quyết số 02 - NQ/TU ngày 10/5/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII về chương trình xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án xây dựng NTM của UBND tỉnh phê duyệt, tiêu chí về thủy lợi đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng đủ2 yêu cầu: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động đạt từ 80% trở lên; đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ.

Công ty đã chỉ đạo tổ chức thực hiện và quản lý tốt các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi và tu sửa máy móc thiết bị; duy tu bèo sen, khơi thông dòng chảy để chủ động cho công tác phục vụ sản xuất, phòng, chống bão, úng. Phối hợp với các địa phương giải tỏa, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án đắp đê Bắc Hưng Hải, cải tạo, nạo vét các sông trục do Bắc Hưng Hải quản lý như sông Cửu An, sông Đồng Quê; xây dựng các công trình trạm bơm không ống cột nước thấp tại các địa phương khó khăn về nguồn nước tưới và tiêu úng đảm bảo tiết kiệm và nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất. Đầu tư làm mới và tu sửa, nâng cấp, điện khí hóa các cống điều tiết trên các sông trục đế khoanh vùng điều tiết tưới tiêu, đáp ứng kịp thời yêu cầu chống hạn, chống úng tại các địa phương; tiếp nhận bàn giao các trạm bơm dã chiến và hệ thống thủy lợi nội đồng về Công ty nhằm thống nhất một đầu mối phục vụ sản xuất; hàng năm sử dụng nguồn vốn của Công ty để nạo vét cục bộ các sông trục, kênh dẫn, hố hút các trạm bơm để phục vụ chống hạn và tiêu thoát lũ trong phạm vi toàn tỉnh....

Với những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã kịp thời đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện tiêu chí thủy lợi trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng có những khởi sắc rõ nét. Nếu như năm 2010 với diện tích quản lý 109.121 ha, Công ty đạt doanh thu 68,328 tỷ đồng thì đến năm 2020, với diện tích quản lý 166.349 ha, doanh thu thực hiện đạt 160,847 tỷ đồng. Hàng năm, Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sáchvà tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện, cùng toàn tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, nhờ ra sức thi đua cùng toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã có bước trưởng thành mới, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ những nỗ lực, đóng góp đó, Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2015; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. Đặc biệt, Công ty vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

                                                                                                                                                                                          Thảo Phương

 
Ý kiến của bạn