Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ

 160 lượt xem
 

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chương trình công tác, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ.
Cổng Thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu Hội nghị.

Tài liệu Hội nghị gồm:
- Chương trình Hội nghị;
- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ;
- Tham luận của các Bộ, ngành, địa phương.


Nội dung tài liệu Hội nghị tải về tại đây.

 
Ý kiến của bạn