Bộ Nội vụ tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 126 lượt xem
 

Để bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngày 07/01/2022, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 73/BNV-VP về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

                                                           Bộ Nội vụ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo:

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Tập trung, nỗ lực cao nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của Bộ.

Vụ Công chức - Viên chức

Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu văn bản về tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng (theo điểm a mục 16 Chỉ thị số 35/CT-TTg).

Ban Tôn giáo Chính phủ

Tham mưu Lãnh đạo Bộ văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; rút ngắn thời gian và hạn chế số lượng người tham dự các hoạt động; khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến./.

                                                                                                                                                                                   Quỳnh Anh

https://tcnn.vn/news/detail/53246/Bo-Noi-vu-tang-cuong-cac-bien-phap-bao-dam-don-Tet-Nguyen-dan-Nham-Dan-2022.html

 
Ý kiến của bạn