Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

 194 lượt xem
 

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã tới thăm và làm việc với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (BTĐKTTƯ).

        Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VPCTN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả BTĐKTTƯ đạt được trong năm 2021 vừa qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong năm 2021, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid – 19, đặc biệt là đợt  dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 tại nước ta ghi nhận nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng đã làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân, gây thiệt hại về con người, tác động đến tâm lý xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ như trên, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nỗ lực vượt khó hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm đã đề ra, trong đó tập trung công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, kịp thời tham mưu phát động phong trào thi đua góp phần đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện “mục tiêu kép” là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước vừa phục hồi kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19, nên công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới, sáng tạo hơn nữa để thích ứng với tình hình mới.

        Thăm khu lưu trữ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước mong muốn BTĐKTTƯ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao mà còn thích ứng nhanh, hiệu quả nhằm phát huy hơn nữa vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Cụ thể, trong thời gian tới, BTĐKT cần tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật Thi đua Khen thưởng (Sửa đổi), cùng với đó, tham mưu các cơ quan chức năng ban hành văn bản dưới Luật kịp thời. Đồng thời, cùng với cải tiến quy trình một cách thuận lợi, thông suốt, cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

           Tặng quà lưu niệm Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh:VPCTN

Theo báo cáo của BTĐKTƯ, năm 2021 vừa qua, Ban đã Xây dựng, hoàn thiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, trình Quốc hội Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện dự án Luật đã phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội thực hiện 04 hội thảo (về công tác khen thưởng thành tích kháng chiến; Công tác khen thưởng doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Công tác khen thưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Công tác khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội). Chỉnh sửa, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến tại các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường của đại biểu Quốc hội (tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV)).

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tham mưu Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2025. Hướng dẫn, đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức đánh giá, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng; tham mưu với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác cụm, khối thi đua và thông báo Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó năm 2021 của các cụm, khối thi đua.

Ngoài ra, BTĐKTTƯ đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là việc thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 …

 

https://vpctn.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-pho-chu-tich-nuoc/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tham-ban-thi-dua-khen-thuong-trung-uong.html

 
Ý kiến của bạn