Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn), Kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

 167 lượt xem
 

 
Ý kiến của bạn