Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tập trung hoàn thiện đảm bảo chất lượng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

 382 lượt xem
 

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại buổi gặp mặt tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần chiều nay 07/02/2022.

                     Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thường trực, tham mưu các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nổi bật như: kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, công tác khen thưởng, trong đó đã kịp thời hướng dẫn và phối hợp với các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước cũng như trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến, đảm bảo chất lượng và được các đại biểu Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao...

                                                 Quang cảnh buổi gặp mặt

Đối với nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm 2022, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục tập trung hoàn thiện đảm bảo chất lượng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công; tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Bộ Nội vụ trong năm 2022./.

                                                                                                                                                            Nhật Nam

https://tcnn.vn/news/detail/53429/Bo-truong-Pham-Thi-Thanh-Tra-Tap-trung-hoan-thien-dam-bao-chat-luong-du-an-Luat-Thi-dua-khen-thuong-(sua-doi).html

 
Ý kiến của bạn