Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

 73 lượt xem
 

Sáng nay 21/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ; toàn thể đảng viên làm công tác báo chí, xuất bản của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin các chuyên đề: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

GS.TS Phùng Hữu Phú đã tập trung làm rõ các vấn đề: Vì sao cần nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

                                  Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức được kết nối với 223 điểm cầu toàn quốc với sự tham dự của gần 15.810 đại biểu./.

                              Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Nội vụ

                                                                                                                                                               Mạnh Quân

https://tcnn.vn/news/detail/54193/Hoi-nghi-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-cac-Ket-luan-Quy-dinh-Hoi-nghi-Trung-uong-4-khoa-XIII.html

 
Ý kiến của bạn