Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT

 133 lượt xem
TĐKT - Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương khai mạc Hội nghị Tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ báo cáo viên nghiệp vụ công tác TĐKT. Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Đức Toàn dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương nhấn mạnh: Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương tới địa phương có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, Ban TĐKT Trung ương đã thành lập đội ngũ báo cáo viên tham gia tập huấn cho những người làm công tác TĐKT.

Hội nghị này được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ báo cáo viên của Ban phương pháp giảng dạy phù hợp cho đối tượng học viên là những người đã có kinh nghiệm công tác. Đồng chí Phạm Đức Toàn mong muốn trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, báo cáo viên ngoài truyền đạt kiến thức, có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm, tình huống phát sinh trong thực tế, để làm sao đội ngũ báo cáo viên của Ban có thể lĩnh hội, áp dụng phương pháp đó, truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ ở trung ương và địa phương.

PGS. TS. Bùi Minh Đức, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày (17/5 và 20/5/2022) tại Hội trường Ban TĐKT Trung ương, do PGS. TS. Bùi Minh Đức, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 làm báo cáo viên, chia sẻ chuyên đề “Vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực vào tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT”.

PGS. TS. Bùi Minh Đức cho biết: Mục tiêu của khóa học là giúp các học viên có thể hiểu được cơ sở khoa học của giảng dạy tích cực; nhận diện và phân tích được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực tiêu biểu; vận dụng được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TĐKT.

 

                                                                                                                                         Phương Thanh

 

 
Ý kiến của bạn