Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng Trung tâm Tin học nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

 192 lượt xem
 

Chiều 20/6, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn; đồng chí Phạm Đức Toàn và Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo Vụ, đơn vị thuộc Ban tặng hoa chúc mừng Trung tâm Tin học, đơn vị phụ trách, quản lý Cổng thông tin điện tử Thi đua -Khen thưởng Trung ương.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng lãnh đạo Vụ, đơn vị tặng hoa chúc mừng Trung tâm Tin học

Trung tâm Tin học trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo Ban, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp có hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tin tưởng giao phó.

Trong thời gian qua, các phóng viên của Cổng thông tin đã tích cực đưa tin, video clip..., tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn.

Đặc biệt, Cổng Thông tin điện tử đã tuyên truyền sâu, rộng về quá trình hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), từ khi bắt đầu xây dựng Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cho đến Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua (vào chiều 15/6/2022) với 424/437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán hành, chiếm 85,14% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) là dự án Luật có phạm vi rất rộng, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, đã nhiều lần được cơ quan thẩm tra tổ chức xin ý kiến và nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm... có nhiều góp ý cụ thể xuất phát từ thực tiễn thể hiện rõ chính kiến của đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử mở chuyên mục tuyên truyền hướng tới quá trình hình thành, phát triển 75 năm của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tính từ ngày 17/9/1947, Viện Huân chương ra đời theo Sắc lệnh số 83-SL ngày 17/9/1947 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Khi đó, Viện Huân chương trực thuộc Phủ Chủ tịch nước; tuyên truyền về truyền thống hào hùng của các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của ngành thi đua, khen thưởng trong gần 75 năm, tạo động lực cho người làm công tác thi đua, khen thưởng được tiếp thêm sức mạnh từ truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

 Các Vụ, đơn vị chúc mừng Trung tâm Tin học trong ngày 21-6:

 

                                                                                                                                                             PV

 
Ý kiến của bạn