Bổ sung cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 250 lượt xem
 

Sáng ngày 1/7, Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố quyết định của Đảng ủy Bộ Nội vụ, chỉ định bổ sung cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; cùng dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao Quyết định cho đồng chí Phan Văn Hùng

Theo Quyết định số 595-QĐ/ĐUBNV ngày 29/6/2022 của Đảng ủy Bộ Nội vụ chỉ định bổ sung cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 2 đồng chí: Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban  và Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban  Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí.

                                                                                                                                                                                     PV

 
Ý kiến của bạn