Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

 379 lượt xem
 

TĐKT - Ngày 5/8, tại Khu di tích K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2022.

Dự Hội nghị, về phía Khối thi đua, có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua); Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đơn vị Khối phó Khối thi đua); đại diện lãnh đạo, cơ quan thường trực TĐKT các bộ, ngành thuộc Khối...

Về phía Ban TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ II Ban TĐKT Trung ương.

   Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác TĐKT ở từng bộ, ngành trong Khối đã có nhiều đổi mới. Công tác TĐKT đã được lãnh đạo từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng bộ, ngành, vì vậy đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác.

Các thành viên trong Khối không chỉ triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT của các bộ, ngành luôn bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TĐKT.

Công tác khen thưởng tại các bộ, ngành được duy trì thường xuyên, công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.
Cơ quan thường trực TĐKT các bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

  Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác TĐKT của Khối và từng đơn vị thành viên trong khối 6 tháng đầu năm 2022; thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như các giải pháp thực hiện đề ra trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động chung nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay, mô hình tốt và nghiệp vụ chuyên môn TĐKT giữa các đơn vị trong Khối. Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm kiện toàn, bố trí đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT để có thể tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương cũng trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị xoay quanh các nội dung về công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐKT; công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; một số tình huống giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế…

                                              Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; đặc biệt, tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung của Luật TĐKT đã được Quốc hội khóa XV thông qua. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành trong năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động.

Tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác TĐKT cũng như hệ thống các văn bản hướng dẫn công tác TĐKT của từng bộ, ngành trong Khối ngay sau khi Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Thông qua đó, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tăng cường công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng lưu ý việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động kiểm tra về công tác TĐKT của Khối ở các đơn vị thuộc bộ, ngành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Gắn đợt kiểm tra này với các hoạt động xã hội, từ thiện thông qua việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, cũng như phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành động thiết thực hướng về biên giới và hải đảo...tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị...

                         Các đại biểu trao đổi và chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

                          Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích K9

                                                                                                                                                Phương Thanh

 
Ý kiến của bạn