Hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

 316 lượt xem
Sau hơn 01 tháng triển khai cuộc thi tìm hiểu Chuyển đổi số do Công đoàn Bộ Nội vụ phát động, các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai đến đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay đã có 485 Bài dự thi của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham gia. 
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn - Tọa đàm: Vai trò của chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN của Bộ Nội vụ (ngày 18/5/2022).

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ ngày 18/8/2022, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số” (Kế hoạch số 89/KH-CĐBNV ngày 29/8/2022).

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực của chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Bộ Nội vụ; tạo sự đồng thuận cao, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐB ngày 28/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 1198/QĐ-BNV ngày 18/11/2021 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Với số lượng 53 giải thưởng, trong đó có: 01 giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 15 giải Ba, 30 giải Ý tưởng sáng tạo và Khuyến khích. Tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi vào Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (Ngày 10/10/2022)./. 

                                                                                                                                        Hà Linh

 
Ý kiến của bạn