Tây Ninh triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

 400 lượt xem
TĐKT - Ngày 19/10, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 tại tỉnh Tây Ninh. 

 

Đoàn Giám sát làm việc tại UBND xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ và Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh; làm việc với UBND xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và tham quan, khảo sát 2 mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu tại xã: Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính do Ths Sinh học Phạm Hồng Khánh là chủ cơ sở, mô hình sản xuất bánh tráng Tân Nhiên.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Trường Đông

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã ghi nhận, tổng hợp kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất kiến nghị để triển khai tốt phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cũng như Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Khảo sát mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính do Ths Sinh học Phạm Hồng Khánh là chủ cơ sở giới thiệu

Đoàn cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các hộ gia đình, các doanh nghiệp, người nông dân có thành tích để khích lệ phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, Đoàn mong muốn các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi triển khai phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình trong và ngoài tỉnh.

Khảo sát mô hình sản xuất bánh tráng Tân Nhiên

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai thực hiện sâu rộng, tiếp tục huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, diện mạo nông thôn được thay đổi rõ nét.

Đoàn Giám sát làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Gò Dầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, dự kiến hoàn tất các thủ tục ở cấp tỉnh để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong tháng 12/2022.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, phát huy hiệu quả và ảnh hưởng lớn đến nhận thức của cán bộ các cấp và người dân. Không chỉ ở nông thôn mà cả ở khu vực thành thị, người dân đã hiểu rõ và nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào được triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cụ thể. Công tác hướng dẫn sơ kết, tổng kết đảm bảo nền nếp và luôn kịp thời, tích cực, đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở.

Công tác khen thưởng được thực hiện nền nếp, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào chủ yếu ở cấp cơ sở (ấp, xã), những thành tích đóng góp, ủng hộ trong phong trào thi đua được đề nghị khen thưởng và tôn vinh kịp thời. Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có tác động tích cực đến việc triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phương Thanh

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi/tay-ninh-trien-khai-sau-rong-phong-trao-thi-dua-xay-dung-nong-thon-moi

 
Ý kiến của bạn