Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ 2022-2025

 134 lượt xem
 

Chiều ngày 18/11/2022, Chi bộ Vụ Pháp Chế - Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội; cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên Vụ Pháp Chế - Thanh tra.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Pháp chế - Thanh tra phát biểu khai mạc Đại hội và Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Pháp chế - Thanh tra trình bày, đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, các Chương trình công tác hằng năm của Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trong đó có cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra; phân công nhiệm vụ Bí thư, Phó Bí thư trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Chú trọng việc giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, đảm bảo Nghị quyết được triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ. Cùng tập thể Chi bộ phát huy tinh thần tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ chú trọng quan tâm làm tốt công tác định hướng tư tưởng và giải quyết các nguyện vọng của đảng viên, tạo sự thống nhất ổn định về tư tưởng trong đảng viên, nhất là trong thời gian bộ máy của Ban có sự thay đổi hay thời điểm luân phiên làm việc tại nhà do giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19. Tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Cấp ủy và lãnh đạo Vụ thực hiện nghiêm túc các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của Chi bộ; duy trì nền nếp, phương thức, nội dung sinh hoạt đã có sự đổi mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Cấp ủy chú trọng thực hiện tốt, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác lãnh đạo các hoạt động công đoàn được thực hiện kịp thời, tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, đoàn viên Công đoàn và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của Ban và của Bộ Nội vụ, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng đoàn viên. 

Cấp ủy Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc “Tập trung dân chủ” trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Công tác phối hợp giữa Cấp ủy và lãnh đạo Vụ được thực hiện chặt chẽ, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, qua đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, đảm bảo các hoạt động của Chi bộ luôn theo đúng định hướng của Đảng ủy Ban.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thống nhất với Báo cáo chính trị và 3 tham luận tại Đại hội, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Ban, đồng chí ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Cấp uỷ, Chi bộ trong nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác đảng như xây dựng, tổ chức đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, dân vận, lãnh đạo đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, công tác thanh tra ngày càng được nâng cao về chất lượng, tăng cường thêm công tác kiểm tra; các lĩnh vực công tác pháp chế từng bước được xây dựng, triển khai đồng bộ, toàn diện…

Bên cạnh các kết quả, thành tích đạt được, đồng chí ghi nhận tinh thần cầu thị, trách nhiệm, thẳng thắn của Cấp uỷ, Chi bộ trong việc nhìn nhận các mặt còn tồn tại, hạn chế và vạch ra nguyên nhân để từ đó có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Đồng chí đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025, và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, Cấp uỷ, Chi bộ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng tập thể Vụ vững mạnh, thống nhất từ ý chí đến hành động, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Thứ hai, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt trong lĩnh vực thi đua yêu nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, quan tâm tham mưu xây dựng đội ngũ những người làm công tác pháp chế, thanh tra đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu năng lực thực tiễn hiện nay.

Trong đó, cần nghiên cứu các điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Luật Thanh tra mới được thông qua và quá trình triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết để tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban.

Cuối cùng, đồng chí tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội sẽ lựa chọn và bầu ra được các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào BCH Chi bộ nhiệm kỳ tới.

Đại hội tiến hành bầu cử, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Bùi Quang Đức được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các chỉ tiêu và phương hướng cụ thể: Hàng năm, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Lãnh đạo Tổ Công đoàn hàng năm đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó có số lượng đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định. Phấn đấu 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


                                                                                                                                                            Ngọc Sơn

 

 

 
Ý kiến của bạn