Đắk Nông: Chủ động, sáng tạo trong triển khai xây dựng nông thôn mới

 159 lượt xem
 

TĐKT – Ngày 21/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ III làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Đắk Nông.

Đoàn Giám sát đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông và khảo sát mô hình trồng dưa và cà phê tại huyện Đắk R’Lấp.

Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đắk Nông.

                            Đoàn Giám sát làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021 - 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã hết sức nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ; cả hệ thống chính trị đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc thực mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội nên đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai từng hoạt động, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thích ứng với tình hình dịch bệnh ở từng xã, từng huyện, trong từng thời điểm cụ thể.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn tỉnh. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có sự đổi mới. Phong trào thi đua được phát động sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, đã từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

                     Đoàn khảo sát một số mô hình tiêu biểu tại huyện Đắk R’Lấp

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới và 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tiêu biểu là các phong trào: “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ Đắk Nông chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về công cuộc xây dựng nông thôn mới”… Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tập huấn về các cơ chế chính sách khuyến nông, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các buổi hội nghị, hội thảo về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động kể trên đã giúp nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức của người dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình, qua đó đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay toàn tỉnh có 35/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,3% và thành phố Gia Nghĩa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Vốn huy động đầu tư vào khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021 là 21.964.619 triệu đồng.

Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đem lại nhiều chuyển biến nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp; cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; kinh tế nông thôn từng bước phát triển; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh trật tự và quốc phòng được bảo đảm.

                                                                                                                                                             Minh Phương

 
Ý kiến của bạn