Phát biểu của cụ Tôn Đức Thắng, đại diện Ban Thường trực Quốc hội và Ủy ban Liên Việt toàn quốc

 2488 lượt xem
 

 Thưa Chủ tịch,

Thưa các vị, 

Thưa các chiến sĩ,
 
Thay mặt Ban Thường trực Quốc hội và Ủy ban Liên Việt toàn quốc, tôi nhiệt liệt kính chào Hồ Chủ Tịch, các vị đại biểu của các nước bạn Lào, các vị Bộ trưởng, toàn thể các vị đại biểu, toàn thể các đại biểu, toàn thể các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu. Chúng tôi gửi lời thân ái chào các chiến sĩ thi đua ở Nam Bộ anh hùng, vì xa xôi không ra dự Đại hội được.
 
Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các vị tiên liệt, những người dẫn đầu cho phong trào thi đua đánh giặc cứu nước. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chiến sĩ thi đua đã hy sinh tại tiến tuyến.
 
Ngày hôm nay là ngày tổng kết phong trào thi đua ái quốc trong mấy năm qua do Hồ Chủ Tịch phát động ngày 19/6/1948, đặc biệt là tổng kết đợt thi đua đặc sản xuất lập công, đề cao chiến sĩ năm 1951. Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm, ngày hội vĩ đại 1/5 của lao động toàn thế giới. Hai ý nghĩa lịch sử trong 1 ngày càng làm cho buổi lễ hôm nay thêm trang nghiêm và ảnh hưởng của cuộc Đại hội này càng thêm lớn lao.
 
Từ khi phát động phong trào thi đua ái quốc đến nay, cuộc kháng chiến kiến quốc của ta tiến những bước vĩ đại về mọi mặt, đặc biệt về mặt quân sự và kinh tế, đã giáng cho địch những đòn chí tử, khiến thực dân Pháp và cán thiệp Mỹ đã hoang mang và bối rối. Từ khi phát động phong trào thi đua ái quốc, chúng ta đã đào tạo được nhiều chiến sĩ xuất sắc mà đại diện ở đây là ngót 200 chiến sĩ thi đua do từ cấp cơ sở bầu lên cấp toàn quốc.
 
Những thành tích thi đua kháng chiến kiến quốc là do đâu mà có, các chiến sĩ thi đua có mặt ngày hôm nay đây cũng do đâu mà có?
 
1. Đó là do Hồ Chủ Tịch, linh hồn của dân tộc, linh hồn của phong trào diệt giặc cứu nước từ mấy chục năm nay, linh hồn của phong trào thi đua ái quốc do Người phát động và lãnh đạo từ năm 1943 đến nay.
 
2. Đó là do toàn dân ta được sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của Hồ Chủ Tịch, lại có sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ, của Đảng lao động Việt Nam.
 
3. Đó là toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ trong mặt trận dân tộc thống nhất là mặt trận Liên Việt lấy công nông và lao động trí óc làm cơ sở. Thành phần của ngót 200 chiến sĩ có mặt ở đây có đủ cả công nông binh, lao động trí óc và cac phần tử tiến bộ thuộc đủ mọi giai tầng, có đủ cả đa số, thiểu số, có đủ cả lương giáo, có đủ cả nam, nữ, thiếu,  tráng, lão, có đủ cả chiến sĩ quê ở Bắc, Trung, Nam hoạt động ở vùng tự do, vùng du kích, vùng tạm chiếm, là tượng trưng rõ rệt nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân. Các chiến sĩ đại đa số thuộc thành phần công nông chứng tỏ rõ rệt: công nông là cơ sở vững chắc của mặt trận.
 
4. Đó là do lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta. Yêu nước nồng nàn nên nhân dân ta càng ngày càng ra sức lao động (sản xuất và chiến đấu) để quan dân no ấm, tiêu diệt giặc. Nhân dân ta kết hợp chặt chẽ tinh thần ái quốc chân chính với tinh thần quốc tế chân chính nên nhân dân ta càng ngày càng nhận rõ: cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ta là một bộ phận khăng khít của phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới, và cao hơn nữa là một bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân lao động toàn thế giới nhằm tiêu diệt hoàn toàn sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc.
 
5. Đó là do nhân dân ta được sự ủng hộ chân thành và anh em của Liên Xô, Trung Hoa, những người anh cả của các dân tộc trên thế giới. Đó là do nhân dân ta được sự ủng hộ chân thành và anh em của nhân dân Pháp và các thuộc địa Pháp, của các nước bạn và toàn thể mặt trận dân chủ hòa bình thế giới. Đó là do phong trào thi đua ái quốc ở ta đã hưởng thụ được những kinh nghiệm thi đua phong phú của Liên Xô, Trung Hoa và các nước dân chủ nhân dân.
 
6. Do những nguyên nhân đó nên nói chung ta mới ngày vinh quang này. Để đẩy mạnh cuộc kháng chiến kiến quốc, để chuẩn bị đầy đủ lực lượng chuyển sang tổng phản công, dành độc lập thống nhất thật sự và góp phần bảo vệ hòa bình thế giới, nhân dân ta phải triệt để phát triển kết quả các cuộc Đại hội này bằng các tích cực thi đua đoàn kết nhân dân, thắt chặt đoàn kết với nhân dân Miến, Lào, nhân dân các nước bạn và nhân dân toàn thế giới, tích cực thi đua lao động (sản xuất và chiến đấu) để tiêu diệt thực dân Pháp, đánh bại bọn can thiệp Mỹ. Cụ thể là toàn dân ta phải nỗ lực đẩy mạnh đợt thi đua ái quốc sản xuất lập công, đề cao chiến sĩ năm nay, nhằm thực hiện 3 nhiệm vụ chính do Chính phủ và Mặt trận đề ra:
 
- Tiêu diệt sinh lực địch, phát triển mạnh chiến tranh du kích.
 
- Phá kế hoạch địch “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”
 
- Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm.
 
Với kinh nghiệm thi đua ái quốc phong phú tổng kết được ở Đại hội này, toàn dân ta ra sức đoàn kết và lao động đẩy mạnh thi đua ái quốc tiến hơn nữa, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch, Chính phủ và Đảng Lao động Việt Nam, thì kháng chiến tuy trường kỳ và gian khổ, nhưng nhất định thắng, kiến quốc nhất định thành công, thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ nếu không chịu rút hoàn toàn thì nhất định chúng sẽ bị tiêu diệt.
 
Bây giờ thay mặt Ban thường trực Quốc hội và Ủy ban Liên Việt toàn quốc, tôi có mấy câu nói với các đồng chí chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu. Các đồng chí là những người con ưu tú của tổ quốc và nhân dân. Vinh dự được bầu làm chiến sĩ thi đua toàn quốc là vinh dự lớn lao của các đồng chí, là vinh dự của toàn dân. Vinh dự lớn lao này của các đồng chí là do đâu mà có? Các đồng chí có vinh dự lớn lao này, một phần là do sự cố gắng của bản thân các đồng chí, nhưng là do sự sáng suốt của Hồ Chủ Tịch, Chính phủ, Đảng lao động Việt Nam, chính là do công lao của bao nhiêu người tạo nên. Vì thế có được vinh dự lớn lao này các đồng chí tuyệt đối không được tự kiêu, tự mãn, có được vinh dự lớn lao này, các đồng chí lại phải ra sức thi đua ái quốc, ra sức học tập đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư và gương thi đua của Hồ Chủ Tịch, ra sức học tập huấn thị của Hồ Chủ tịch trong đại hội này. Các đồng chí càng phải ra sức học tập các bạn bè xung quanh,, học tập nhân dân. Ở đây ra về, các đồng chí càng phải ra sức phổ biến những kinh nghiệm thi đua tổng kết được ở các hội nghị và Đại hội này để dìu dắt mọi người cùng thi đua, trở thành chiến sĩ thi đua như mình và hơn mình. Ra sức học tập, ra sức sản xuất và chiến đấu để phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, phục vụ hòa bình thế giới, đó là nhiệm vụ của các đồng chí.
 
Đó là chúng ta kỷ niệm ngày 1/5 năm nay một cách thiết thực. Đó là chúng ta chuẩn bị tổng phản công một cách thiết thực. Chúc các đồng chí năm nay sẽ lập được nhiều thành tích thi đua sản xuất và giết giặc to lớn hơn năm ngoái và những năm vừa qua.
 
 
Ý kiến của bạn