Phát biểu của ông Trường Chinh, Tổng Thư ký Đảng Lao động Việt Nam

 2718 lượt xem
 

 “Các đồng chí chiến sĩ thi đua, hôm  nay nhân ngày lế lao động thế giới, các đồng chí về họp Đại hội toàn quốc để kiểm điểm thành tích và tổng kết kinh nghiệm thi đua ái quốc, lại được Hồ Chủ Tịch đến huấn thị, các vị trong Chính phủ, trong Quốc hội và Ủy ban Liên Việt toàn quốc cùng các vị đại biểu nhân dân Lào đến khuyến khích. Tôi thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam thân sĩ chào mừng các đồng chí và tỏ lòng thương tiếc các chiến sĩ thi đua đã hy sinh vì tổ quốc nên vắng mặt ở Đại hội này.

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đánh bọn đế quốc xâm lược Pháp, Mỹ, các đồng chí là những người xung phong dẫn đầu phong trào. Chính sách của Đảng và Chính phủ do các đồng chí tích cực làm gương mẫu thi hành, nếu được thực hiện một cách mau mắn trong quần chúng và được luôn luôn bồi bổ bằng những kinh nghiệm của quần chúng.

Những thành tích của các đồng chí, tinh thần dũng cảm, và trí sáng kiến của các đồng chí đang phát triển những truyền thống quý báu của dân tộc ta.
 
Các đồng chí là công, nông, binh, lao động trí óc và cán bộ gương mẫu nghĩa là những con người của một thời đại mới và phần đông là những anh hùng mới, anh hùng nhân dân, anh hùng cách mạng.
 
Chúng tôi nguyện ra sức học tập các đồng chí lập được những thành tích vẻ vang.
 
Là vì dưới chế độ cũ, nói chung các đồng chí là những người bị áp bức bóc lột nhất, nên ngày nay các đồng chí nhiệt liệt yêu nước và căm thù, ham hố phục vụ nhân dân, các đồng chí cảm thấy sâu sắc chính mình là chủ nhân của chính quyền dân chủ mới và những hy sinh cố gắng của mình rất quan hệ điên tiến độ của nước nhà.
 
Là vì các đồng chí hòa với quần chúng, lôi cuốn quần chúng nhân dân đông đảo chiến đấu, sản xuất và học tập, và chính các đồng chí học tập quần chúng, cùng quần chúng giải quyết mọi khó khăn, vượt mọi khó khăn. Sự nghiệp của các đồng chí là do phong trào quần chúng kết thành và các đồng chí đến đây là do quần chúng nhân dân chọn lọc và bầu cử.
 
Hơn nữa, các đồng chí lập được thành tích là vì các đồng chí được Đảng và Chính phủ lãnh đạo, được Hồ Chủ Tịch luôn luôn chỉ thị, săn sóc và nâng đỡ.
 
Cho nên để mãi mãi xứng đáng và càng ngày càng thêm xứng đáng với danh hiệu anh hùng nhân dân và cán bộ gương mẫu, xứng đáng là những người con yêu quý của dân tộc, các đồng chí không nên tự kiêu, tự mãn, không nên xa rời quần chúng, không xao lãng việc học tập quần chúng nhân dân, học tập đạo đức và tác phong của Hồ Chủ Tịch, học tập chính sách của Đảng và Chính phủ.
 
Các đồng chí cần luôn luôn cố gắng lập công nhiều hơn nữa để mau diệt trừ giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân.
 
Mong rằng Đại hội này sẽ xiết chặt thêm hàng ngũ nhân dân, chỉ yêu là hàng ngũ công, nông, binh, trí thổi thêm một luồng phấn khởi mới trong toàn quốc để thực hiện kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm, để chỉnh đốn tư tưởng và lề lối làm việc, để tăng cường công tác sau lưng địch, tiêu diệt sinh lực địch và bảo vệ hòa bình thế giới.
 
Ngày 1 tháng 5 năm nay là ngày kiểm điểm lực lượng bảo vệ hòa bình của nhân dân thế giới.
 
Ở nước ta cuộc Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất này họp dưới dấu hiệu của chủ nghĩa ái quốc và chủ nghĩa quốc tế chân chính. Nó phản ánh tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta. Nó làm cho ta thêm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của kháng chiến, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch, của Đảng và Chính phủ, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhất định nó sẽ thúc đẩy phong trào thi đua ái quốc nước ta tiến lêm một bước mới.
 
Chúc Đại hội thành công.
 
Chúc các đồng chí thu được nhiều thành tích lớn hơn nữa, để chúc thọ Hồ Chủ Tịch năm nay và để đẩy tới cuộc chuẩn bị tổng phản công, tiêu diệt quân xâm lược".
 
 
Ý kiến của bạn