Phát biểu của ông Dương Đức Hiền, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ

 3311 lượt xem
 

 Kính thưa Hồ Chủ Tịch,

Thưa các nam nữ chiến sĩ và toàn thể Đại hội,

Từ 1/5/1951 cho tới nay, quân và dân ta đã hăng hái tham gia cuộc thi đua “sản xuất lập công, đề cao chiến sĩ” nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc kháng chiến và tích cực góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.
 
Với Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc họp ngày hôm nay để tổng kết kinh nghiệm của phong trào thi đua và đề cao các chiến sĩ có nhiều thành tích nhất, ngày Quốc tế lao động năm nay là ngày Đại hội đoàn kết và chiến đấu rất tưng bừng của lao động và toàn thể nhân dân.

Đảng Dân chủ Việt Nam vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh giai cấp công nhân lực lượng dẫn đầu phong trào thi đua ái quốc. Quyết tâm thực hiện những lời chỉ giáo của Hồ Chủ Tịch, giai cấp công nhân đã vượt mọi khó khăn xây dựng được những nêpcan đầu tiên của phong trào.

Vì đề ra được một quan niệm và một phương châm thi đua đúng, vì tìm ra được phương pháp và cách tổ chức thi đua thích hợp với hoàn cảnh kháng chiến, với trình độ của nhân dân ta hiện nay, giai cấp công nhân đã hướng dẫn và thúc đẩy được nhân dân hưởng ứng phong trào do sự hướng dẫn và thúc đẩy được nhân dân hưởng ứng phong trào, do sự hướng dẫn, phong trào đã phát triển và tiến bộ mau lẹ. Mọi người đều dễ dàng nhận thấy phong trào đã có tác dụng đẩy mạnh các công tác kháng chiến kiến quốc. Do thi đua quân đội đã tiến bộ nhiều; nhất là về mặt tư tưởng, quân đội nhờ thế đã anh dũng tiến lên tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, đặc biệt ở mặt trận Hòa Bình, ở vùng tạm bị chiếm Liên khu III trong thời gian gần đây. Phong trào thi đua công nghiệp đã cung cấp được nhiều quân trang vũ khí cần thiết cho bộ đội ở tiền tuyến đồng thời xây dựng được nền móng của kỹ nghệ quốc phòng. Phong trào thi đua nông nghiệp đã làm cho nông dân và nhân dân có thể từ mức sản xuất để chống đói đang vượt lên mức sản xuất để có dự trữ và bồi dưỡng cho sức mạnh vật chất của quân dân.

Mặc dù mọi thiếu thốn và khó khăn, đưa được phong trào dần dần đi vào nề nếp và do đó thúc đẩy được các tầng lớp công tác kháng chiến tiến bộ mau chóng, thu nhiều thành tích đó là một công trình một thành công lớn làm vẻ vang cho giai cấp công nhân và toàn dân.

Đảng Dân chủ Việt Nam chào mừng nhiệt liệt các nam nữ chiến sĩ của quân đội, các ngành sản xuất công, nông nghiệp, và các cán bộ gương mẫu của các cơ quan, đoàn thể.
Trong cuộc thi đua “sản xuất lập công, đề cao chiến sĩ” năm 1951 để thiết thực khuếch trương đại thắng lợi của Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh Liên Việt, chào mừng Đảng Lao động và khối liên minh Việt – Miến – Lào, các chiến sĩ đã nêu lên được nhiều thành tích rất vẻ vang.

Là lao động chân tay hay lao động trí óc, công tác ở vùng tự do hay ở vùng tạm bị chiếm, ở trong quân đội hay các ngành công nông nghiệp, với bao nhiêu thành tích đã thu được trong cuộc đấu tranh bền bỉ chống mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân các chiến sĩ thật xứng đáng là những người con ưu tú, quả cảm nhất của dân tộc, các chiến sĩ nêu lên một bài học lớn lao cho toàn dân học tập và noi theo. Đó là bài học lớn vĩ đại của phong trào thi đua ái quốc, mọi người vận dụng hết sức lao động, đấu tranh và sáng tác của mình ra để khắc phục mọi khó khăn gian khổ, luôn luôn cải thiện và đẩy mạnh các công tác kháng chiến, kiến quốc để phục vụ nhân dân, kháng chiến, cách mạng.
Các chiến sĩ tiêu biểu một cách xứng đáng cho:
 
- Tinh thần đại đoàn kết và chiến đấu anh dũng của nhân dân.
 
- Tinh thần kháng chiến trường kỳ, tự lực cánh sinh của nhân dân.
 
Sức sáng tạo vô tận của nhân dân nay nó thành biết bao nhiêu sáng kiến, phát minh và kinh nghiệm phong phú, trong những điều kiện thuận lợi của dân chủ nhân dân.
 
Các thành tích vẻ vang của các chiến sĩ làm vinh dự cho toàn thể nhân dân.

Cùng toàn dân hân hoan chào mừng Đại hội và thành tích của các chiến sĩ, chúng tôi tin tưởng thêm ở sức mạnh của dân tộc, ở tiền đồ tất thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Nỗi vui mừng, hân hoan của chúng tôi càng mạnh mẽ bao nhiêu chúng tôi càng thấy phải cố gắng bấy nhiêu để góp phần xứng đáng vào công cuộc tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào thi đua sau Đại hội này.

Trong mấy năm kháng chiến vừa qua, những người tiểu tư sản, tư sản, trí thức đứng trong hàng ngũ Đảng dân chủ đã cố gắng và thu được nhiều thành tích nhất là trong cuộc thi đua thực hiện thuế nông nghiệp, công thương nghiệp năm 1951. Nhiều người trí thức Đảng viên Đảng Dân chủ đã tích cực tham gia phong trào thi đua lao động trí óc, đã nỗ lực đem kỹ thuật, khả năng chuyên môn ra phục vụ nhân daanm đã có một số được vinh dự chọn làm chiến sĩ.

Nhưng trong Đại hội này, trước bao nhiêu thành tích lớn lao của các chiến sĩ, chúng tôi nhận rõ chưa gom góp vào phong trào thi đua được một phần tương xứng với khả năng của mình.

Chúng tôi thấy phải cố gắng gấp bội. Chúng tôi phải nỗ lực động viên các đảng viên trí thức, cán bộ kỹ thuật đem hết khả năng ra thi đua phục vụ nhân dân, đặc biệt theo hai điểm:
 
1) Hướng mạnh các công trình nghiên cứu phát minh sáng chế vào cải tiến kỹ thuật sản xuất, nhất là trong các ngành thủ công nghiệp, tiểu công nghệ.
 
2) Thúc đẩy và giúp đỡ cho các người tư sản tích cực tham gia việc cải tiến kỹ thuật nhất là trong ngành tiểu công nghệ.
 
Đối với các người tư sản, chúng tôi càng phải nỗ lực động viên họ tham gia rộng rãi và tích cực hơn vào phong trào thi đua.
 
Các người tư sản chưa thi đua đem tài lực ra mở rộng kinh doanh nhất là ở ngành tiểu thủ công nghệ, một phạm vi nguyên tắc lao tư lượng lợi chưa thực hiện được một cách cụ thể theo những thể thức thích hợp. Nguyên tắc trong thực tế chưa thành một động lực thúc đẩy được họ hăng hái đem tài lực ra thi đua phát triển sản xuất. Vì thế, phong trào thi đua còn nhỏ yếu trong các xưởng của tư nhân ở các ngành thủ công nghiệp, tiểu công nghệ. Phong trào thi đua không phát triển, rất nhiều khả năng cả lao và tư chưa vận dụng được và sức sản xuất của ngành ấy cũng chưa thể phát triển để cung cấp được nhiều vật dụng cần thiết cho nhu cầu của nhân dân, của kháng chiến.

Đó là một nhược điểm của phong trào thi đua. Một nhược điểm cần khắc phục để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ đều trong tất cả các ngành sản xuất: công nghệ quốc phòng, tiểu công nghệ, thủ công nghiệp, nông nghiệp.
 
Lễ phát động thi đua trong toàn quốc ngày 16/3/1952 đã đặt cho chúng tôi nhiệm vụ phải cùng cá đoàn thể ban gấp rút khắc phục nhược điểm ấy.

Để động viên những người tư sản dân tộc tích cực và quyết tâm góp phần đẩy mạnh thi đua, và do đó góp nhiều phần bảo đảm sự thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ, trọng tâm của phong trào thi đua trong năm 1952, chúng tôi thấy cần phải:
 
1) Giúp cho họ thấu triệt được ý nghĩa của thi đua, áp dụng được một phương pháp một cách tổ chức thi đua cho thích hợp với cơ sở kinh doanh tiểu quy mô và phân tán của họ.
 
2) Kết hợp chặt chẽ thi đua với sự thực hiện nguyên tắc lao tư lưỡng lợi.
 
Thưa toàn thể Đại hội,
 
Mở ra cho các người tư sản dân tộc những địa bàn hoạt động thênh thang trong đó họ có thể đem hết khả năng tiềm tàng còn nhiều của họ ra để mở rộng kinh doanh, kế hoạch sản xuất và tiết kiệm năm 1952 đã làm cho họ rất phấn khởi. Lễ phát động thi đua ngày 16/3 lại vạch ra cho họ thấy rõ thi đua là phương thức hiệu nghiệm để phát triển được sản xuất, và do đó làm tròn được nhiệm vụ sản xuất vinh quang của mình, góp được phần xứng đáng vào sự thực hiện kế hoạch. Chủ trương của giai cấp công nhân trong năm 1952 là quyết tâm phát triển phong trào thi đua đi đôi với sự thực hiện chính sách lao tư lưỡng lợi trong các ngành thủ công nghiệp, tiểu công nghệ càng làm cho họ thấy rõ có thể đẩy mạnh thi đua phát triển sản xuất trong các cơ sở kinh doanh của họ.

Đem lại cho họ một nỗi vui mừng, phấn khởi và một bài học lớn lao, Đại hội này chắc chắn sẽ thúc đẩy họ tham gia hăng hái và rộng rãi vào phong trào thi đua.

Thưa toàn thể Đại hội,

Chúng tôi tới đây với ý định tha thiết học tập nhiều hơn ở Đại hội, thâu nhận bài học lớn lao của Đại hội.

Chúng tôi thành tâm chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội, với kinh nghiệm phong phú tổng kết được, sẽ mở ra cho phong trào thi đua với một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ mà phong trào sẽ đi sâu hơn vào quảng đại nhân dân và có một tổ chức để mỗi ngày thêm hợp lý. Do đó, Đại hội sẽ tạo ra điều kiện cho phong trào đảm bảo được sự thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm năm 1952, đẩy mạnh được sự bồi dưỡng sức mạnh vật chất của nhân dân, và chuẩn bị đầy đủ chuyển sang tổng phản công.

Chúng tôi nguyện ra sức và tuyên truyền và giáo dục cho Đảng viên và các người tư sản thấu hiểu ý nghĩa bài học lớn lao của Đại hội và thiết thực góp phần phát triển phong trào thi đua. Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ mở ra cho tư sản dân tộc, sẽ đem hết khả năng, tài và lực ra tham gia phát triển sản xuất xây dựng nền kinh tế quốc dân, theo nhịp độ thi đua mãnh liệt của toàn dân. Do đó tư sản dân tộc sẽ đoàn kết chặt chẽ hơn với công, nông, với toàn dân, phát huy được khả năng, bồi dưỡng được sức mạnh vật chất của mình, đồng thời làm tròn nhiệm vụ nhân dân và kháng chiến.

Đảng Dân chủ nguyện sẽ nỗ lực động viên các người tư sản thi đua để trong cuộc Đại hội sau, bên cạnh các chiến sĩ công, nông, binh, lao động trí óc sẽ có nhiều người tư sản dân tộc xứng đáng được coi là những chiến sĩ tích cực, tiến bộ của phong trào thi đua ái quốc.
 
 
Ý kiến của bạn