Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chào mừng Đại hội

 3158 lượt xem
 

 Kính thưa Hồ Chủ Tịch,

Thưa các chiến sĩ thi đua và các đồng chí cán bộ gương mẫu

Thưa các vị đại biểu,
 
Thay mặt anh chị em lao động chân tay và lao động trí óc, thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh các chiến sĩ và cán bộ gương mẫu có mặt ở đây. Anh chị em cũng như chúng tôi thật đã vô cùng sung sướng và phấn khởi được thấy Hồ Chủ Tịch vui, khỏe đến dự Đại Hội với chúng ta.
 
Thật là một vinh dự lớn lao của Đại hội, vinh dự của anh chị em chiến sĩ.
 
Bài diễn văn khai mạc của Người thật là bài học quý báu cho chúng ta. Hồ Chủ Tịch đã cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa lớn lao của công tác thi đua, cho chúng ta thấy rõ quá trình phát triển thi đua và đã dạy chúng ta những cách thức cụ thể để đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân, toàn quốc.
 
Người dạy chúng ta thi đua là yêu nước, thi đua là bảo vệ hòa bình thế giới.
 
Theo ý nghĩa đó, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu, khai mạc vào ngày hôm nay lại có ý nghĩa đặc biệt. Vì ngày 1 tháng 5, ngày kỷ niệm lịch sử vì đại hội công nhân thế giới và biến thành ngày đấu tranh cho hòa bình và dân chủ của các dân tộc trên thế giới.
 
Thật thế, ngày nay, kỷ niệm lao động quốc tế 1/5 đã trở thành ngày kỷ niệm đấu tranh vì đại hội hòa bình tự do, cơm áo của toàn thể công nhân và nhân dân các nước đang sống dưới áp bức, bóc lột của bọn tư bản phản động, đồng thời ngày 1/5 cũng là ngày hội rất tưng bừng của nhân dân Liên Xô, Trung Hoa, các nước dân chủ nhân dân khác để mừng những thành tích lớn lao về thi đua kiến thiết và bảo vệ hòa bình thế giới.
 
Trước kia, mỗi lần ngày 1/5 sắp đến, bọn tư bản phản động chuẩn bị đàn áp, ngăn cản các cuộc biểu tình thị uy, nhưng đến nay trước sự gắn bó chặt chẽ của công nhân và nhân dân đối với ngày 1/5, chúng đã bắt buộc phải nhận ngày đó là một ngày hợp pháp.
 
Hôm nay đây, cùng với lễ kỷ niệm của chúng ta và khai mạc Đại hội liên hoan của chúng ta ở khắp các nước đều có những cuộc kỷ niệm, biểu dương sức mạnh của lao động và nhân dân thế giới chống bọn đế quốc gây chiến tranh mới. Đi đôi với sự trưởng thành của Mặt trận hòa bình dân chủ mà giai cấp công nhân thế giới là lực lượng tiên phong, trụ cột, mỗi năm ngày 1/5 lại có một ý nghĩa lớn lao.
Bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu, đứng trước những thất bại đau đớn ở Triều Tiên, Việt Nam, Ma lai, vv…đang hung hăng liều lĩnh dùng đến vũ khí vô trùng giết hại nhân dân Triều Tiên và nhân dân Đông Bắc Trung Quốc càng làm cho công nhân và nhân dân thế giới nhìn rõ sự suy yếu, đồi bại của phe đế quốc điên khùng, cacsng làm cho lực lượng hòa bình đoàn kết chặt chẽ, hành động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Liên Xô để đấu tranh cùng quyết giữ vững hòa bình như Đại nguyên soái Staline đã nói.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch tin tưởng vào khối đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào lực lượng cách mạng thế giới, công nhân, bộ đội và nhân dân ta, trong mùa thi đua năm qua phát động từ ngày 1/5/1951 đến nay đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ, đang dẫn cuộc thi đua toàn diện toàn quốc đi vào nề nếp, góp được nhiều sáng kiến mới, rút được nhiều sáng kiến mới, rút được nhiều kinh nghiệm hay về tổ chức, về lãnh đạo, thi đua về cải tiến kỹ thuật vv… và đã lựa chọn được hàng ngàn chiến sĩ của các ngành trong toàn quốc.
 
Được Hồ Chủ Tịch giao cho trách nhiệm là tổ chức trung kiên của phong trào thi đua, Tổng liên đoàn Lao động hôm nay, thấy có vinh dự được cùng Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Quốc phòng, cùng Hội nông dân cứu quốc trình lên Hồ Chủ Tịch, lên Chính phủ, Mặt trận Liên Việt và toàn thể đồng bào, gần 200 chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu. Tinh thần quả cảm và thành tích thi đua của các chiến sĩ có tác dụng là tăng cường lòng tin tưởng của nhân nước.
 
Cuộc Đại hội của chúng ta lại khai mạc đúng ngày hôm nay, không những chỉ làm cho đồng bào ta phấn khởi và nỗ lực kháng chiến kiến quốc mà còn làm cho nhân dân thế giới nhất là nhân dân cả nước bạn sẽ nhiệt liệt ủng hộ ta hơn nữa.
 
Đến cử Đại hội, chúng ta càng thấy thêm thấm thía lời dậy của Hồ Chủ Tịch. Người đã dậy chúng ta thi đua là yêu nước, thi đau là phát huy sâu rộng tinh thần yêu nước chân chính để thắng giặc. Qua vậy nhờ có thi đua mà người lao động chân tay và trí óc đã vì thương yêu bộ đội, cố vượt mọi khó khăn để đưa ra ngoài mặt trận những thứ vũ khí mới, tốt, những giầy, mũ, áo, chăn vv… để anh em binh sĩ quyết tâm giết giặc. Người nông dân cũng vậy vì thương yêu những người em, người con, sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc nên đã thi đua cày cấy, làm mùa, thi đua góp thuế nông nghiệp để anh em binh sĩ đủ no ấm, mỗi ngày giết thêm nhiều sinh lực địch.
 
Ngược lại, các chiến sĩ Vệ quốc quân và dân quân du kích, đã vì sự gắn bó chặt chẽ với giới công, nông nê quyết tâm ngày đêm thi đua vật lộn với giặc bảo vệ máy, bảo vệ đồng ruộng và mùa màng vv… cho nên càng yêu nước, ai nấy càng hăng hái thi đua và do đó chúng ta càng mạnh càng đoàn kết. Khối đại đoàn kết công, nông, binh là lực lượng cốt yếu để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.
 
Hồ Chủ Tịch cũng dậy chúng ta, thi đua là tích cực bảo vệ hòa bình, là có tinh thần quốc tế cao. Thật đúng, hôm nay chúng ta đã thấy rõ cả nhân dân bị áp bức trên thế giới, nhất là nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ khác nhiệt liệt biểu dương ý chí và hành động thống nhất của mình để đánh bại bọn đế quốc gây chiến, tiêu diệt bọn áp bức bóc lột người, đang đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc chung của các dân tộc của các dân tộc của nhân loại lớn lao.
 
Ý chí kiên quyết, sự đoàn kết chặt chẽ và hoạt động thống nhât của các dân tộc là chủ nghĩa đế quốc vô sản. Nó là sự kết tinh của phong trào thi đua diệt giặc, thi đua kiến thiết của công nhân và nhân dân thế giới.
 
Cho nên phong trào thi đua và cuộc Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu hôm nay quả là một trường học vĩ đại mà Hồ Chủ Tịch là người xây dựng, là vị đạo sư kính mến đã rèn luyện, cải tạo chúng ta vì toàn thể nhân dân. Chúng ta phải hô to: Hồ Chủ Tịch là người chiến sĩ số 1 của nhân dân ta, là hiện thân cụ thể nhất của chủ nghĩa ái quốc chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản ở Việt Nam.
 
Giới lao động và Tổng Liên đoàn nguyện luôn luôn là người bạn chân thành và bền bỉ của các chiến sĩ trong mỗi công tác khó khăn. Chúng tôi xin cố gắng gần các bạn. Chúng tôi mong các bạn nhà nông, các chiến sĩ giết giặc, các anh chị em trí thức, các nhà tiểu sản xuất, tiểu công nghệ và thủ công nghiệp luôn luôn liên lạc với chúng tôi, trao đổi ý kiến với chúng tôi để chúng ta tăng cường đoàn kết, tăng cường thi đua sản xuất, lập công, quyết đánh bại chính sách của giặc “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” và hoàn thành được mọi nhiệm vụ mà Chính phủ và Mặt trận đề ra cho chúng ta.
 
Tổng Liên đoàn Lao động chúc Đại hội thành công và mong mỏi người dân Việt Nam, mỗi hội viên Công đoàn luôn cố gắng học tậ những lời dạy của Hồ Chủ Tịch, học tập tinh thần thi đua của các chiến sĩ để tiến hành thi đua có kết quả. Chúng tôi chúc anh chị em chiến sĩ và các đồng chí cán bộ gương mẫu bền bỉ học tập nhân dân, học tập kinh nghiệm thi đua của nhân dân các nước bạn, để giữ vững vai trò gương mẫu trong phong trào thi đua giết giặc lập công, thi đua giữ nhà, giữ nước, phục vụ nhân dân.
 
Được Hồ Chủ Tịch và Đảng Lao động Việt Nam cảm ơn những công tác thiết thực, luôn luôn giáo dục chúng ta tinh thần ái quốc chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản, chúng tôi tin rằng anh chị em lao động và đồng bào ta nhất định thắng được bọn xâm lược Pháp, Mỹ và bọn tay sai của chúng, xây dựng được nước Việt Nam thống nhất, độc lập, tự do, dân chủ, phú cường làm cho nước nhà thành một hào lũy kiên cố của Mặt trận hòa bình Châu Á và thế giới.
 
Tinh thần thi đua của các chiến sĩ toàn quốc muôn năm!
 
Ngày 1 tháng 5 muôn năm!
 
Hồ Chủ Tịch muôn năm!
 
 
Ý kiến của bạn