Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân đội Quốc gia chào mừng Đại hội

 3026 lượt xem
 

Thưa Hồ Chủ Tịch,

Thưa các vị,
 
Thưa các chiến sĩ,
 
Tại cuộc Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần đầu tiên này, khai mạc đúng vào ngày lễ Quốc tế lao động, tập hợp các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu của công xưởng, của nông thôn, của quân đội, của các ngành hoạt động khác.
 
Sự có mặt của Hồ Chủ Tịch, vị lãnh tụ của dân tộc, của Đảng mà cũng là người đề xướng ra phong trào thi đua ái quốc vĩ đại, thực là một vinh dự lớn cho cuộc Đại hội của chúng ta.
 
Cuộc Đại hội này biểu dương ý chí đoàn kết kháng chiến của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch, của Chính phủ và của Đảng.
 
Là những người dân cày, những người thợ, những người trí thức cầm súng giết giặc, giữ nhà, giữ nước, toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam kính gửi Đại hội lời chào nhiệt liệt hoan nghênh, lời chào đoàn kết, công, nông, binh và trí thức, đoàn kết kháng chiến giữa tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước.
 
Quân đội trân trọng tỏ lời biết ơn các chiến sĩ thi đua công nghiệp, nông nghiệp, các cán bộ gương mẫu đã cùng anh chị em công nhân, anh chị em nông dân, các cán bộ và nhân viên các cơ quan chính quyền và đoàn thể thi đua hội đồng lực lượng kháng chiến để cải thiện sinh hoạt cho toàn dân, để cung cấp lương thực, thuốc men, súng đạn cho bộ đội tiêu diệt sinh lực địch ở tiền tuyến.
 
Theo chỉ thị của Hồ Chủ Tịch và Chính phủ, Quân đội được vinh dự cử đến Đại hội này đoàn chiến sĩ thi đua của toàn quân, gồm những cán bộ và chiến sĩ gương mẫu do toàn quân bầu ra, có đủ mặt bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, đủ mặt các ngành chuyên môn trong quân đội, đủ mặt các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo. Thành phần đoàn phản ánh thành phần của quân đội nhân dân, con đẻ của Mặt trận dân tộc thống nhất trong đó lực lượng chủ yếu là thợ thuyền và dân cày. Các chiến sĩ thi đua Nam bộ anh hùng vì đường xa cách trở không đến dự cuộc Đại hội được.

Có mặt tại đây, trong đoàn chiến sĩ toàn quân, những cán bộ và chiến sĩ đã trưởng thành trong phong trào thi đua giết giặc do Hồ Chủ Tịch đề xướng, đã từng đánh trăm trận, phần lớn đã bị thương một hay nhiều lần trên hỏa tuyến.
Bao giờ cũng xung phong dẫn đầu trong các trận công kiên diệt đồn giặc như Đại đội trưởng Nguyễn Quốc Trị.

Đã từng bình tĩnh chặt cánh tay bị thương của mình để làm tròn nhiệm vụ đặt bộc phá đồn địch như chiến sĩ La Văn Cầu.

Bao giờ cũng một lòng bảo vệ dân, bảo vệ Đảng, quyết không khuất phục, chỉ huy lại kiên quyết và linh hoạt như nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên.

Liên tiếp tấn công quân địch, mãnh liệt như vũ bão, diệt luôn 6 lô cốt của giặc trong một trận như tổ trưởng tổ 3 ngoài Giáp Văn Khương.

Nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân như chiến sĩ trinh sát Rade Đinh Nội.

Thương yêu bạn đồng đội rất thiết tha, chăm sóc tận tụy cho sức khỏe của an hem, không bỏ sót một thương binh khi ra trận như y tá Đàm Văn Hoạch.

Quên mình vì tổ quốc, dùng thuyền con mà diệt tầu chiến của giặc như tiểu đội trưởng Quang Vinh.

Dùng vũ khí kém cỏi của ta mà phá hủy và hạ 6 máy bay của địch như Tiểu đội trưởng phòng không Dương Văn Qua.

Không quản khó khăn nguy hiểm, kết hợp với chính trị và mưu trí, hạ đồn địch như nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Chất vv…

Có mặt tại đây lại còn nhiều nam nữ chiến dân công đã từng vượt qua sông Đà, vượt qua đường số 6, ra sức mang lựu đạn, lương thực đến tận tiến tuyến cho bộ đội giết giặc.

Chúng tôi rất thương tiếc, và ai nấy đều ngậm ngùi tưởng nhớ đến chiến sĩ thi đua yêu quý của toàn quaanm hôm nay đã vắng mặt trong buổi Đại hội tưng bừng này, vì đã hy sinh oanh liệt trong khu xung phong giết giặc, để bảo vệ nước, bảo vệ dân.

Hôm nay cũng vắng mặt, đội trưởng Cù Chính Lan người anh hùng sản xuất của Liên khu 4 khu còn ở nhà đi cày, đến khi vào bộ đội thì anh hùng chỉnh huấn trên thao trường, anh hùng chiến đấu trước mặt trận, đã từng dùng lựu đạn diệt xe tăng của địch tại Hòa Bình, trong trận Cô tô trên đường số 6, khi bị thương một lần còn dẫn đầu tiểu đội của mình diệt lô cốt địch, khi bị thương lần thứ hai vẫn tiếp tục dẫn bộ đội diệt thêm 1 lô cốt nữa, khi bị thương lần thứ ba vẫn bình tĩnh chỉ huy diệt lô cốt cuối cùng của địch, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kết quả là vị trí địch bị hoàn toàn tiêu diệt. Đồng chí Cù Chính Lan đã hy sinh oanh liệt nhưng tinh thần của Cù Chính Lan vẫn còn sống mãi trong quân đội nhân dân.

Tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ thi đua là tinh thần chiến đấu diệt giặc đến giọt máu cuối cùng, là tinh thần làm đúng lợi thế danh dự của quân đội ta: trước khó khăn gian nguy không lùi bước, vào sống ra chết không sờn lòng.
Đó là tinh thần nghiêm túc và triệt để chấp hành mệnh lệnh của cấp chỉ huy, chấp hành chính sách của Chính phủ, hy sinh tất cả cho tổ quốc, cho nhân dân, cho Đảng.

Tinh thần đó là do truyền thống oanh liệt mấy nghìn năm lịch sử của dân ta, do tinh thần đoàn kết kháng chiến của dân ta chung đúc nên. Tinh thần đó là do Hồ Chủ Tịch, do Đảng tiên phong đã giáo dục cho quân đội.

Trong sự nghiệp lớn lao của quân đội nhân dân tinh thần đó đã được phát huy bồi dưỡng trong quá trình tiến bộ tập thể của toàn quân, trong phong trào thi đua lập công, trong cuộc vận động chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là chủ nghĩa anh hùng mới, cố gắng đến cùng, hy sinh tất cả để phục vụ quyền lợi của giai cấp, để đem lại hạnh phúc cho nhân dân, đem lại độc lập thống nhất cho dân tộc, để làm tròn nhiệm vụ đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, với Chính phủ, với nhân dân, với Đảng.
 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là chủ nghĩa anh hùng của thế hệ mới, chủ nghĩa anh hùng mà Hồ Chủ Tịch là người tiêu biểu xứng đáng nhất, là người chiến sĩ số 1.

Đoàn chiến sĩ thi đua toàn quân hôm nay đến Đại hội mang những thành tích thi đua giết giặc của quân đội để báo cáo lên Hồ Chủ Tịch và trước nhân dân, và để tỏ lòng biết ơn Người, biết ơn Chính phủ, Mặt trận, biết ơn nhân dân, biết ơn Đảng.
Cuộc Đại hội này sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lên một bước mới, thi đua sản xuất và tiết kiệm ở hậu phương, thi đua giết giặc lập công trong quân đội.

Các chiến sĩ thi đua toàn quân nguyện cùng toàn thể quân đội ra sức thi đua hơn nữa, lập công khi ra trận giết giặc, khi luyện quân chỉnh huấn quyết làm cho được lời dạy của Hồ Chủ Tịch: thi đua giết giặc nhiều gấp đôi thi đua làm cho cuộc vận động thi đua lập công trở nên cuộc vận động sôi nổi của đại chúng binh sĩ căm thù giặc, tiêu diệt giặc, tiêu diệt bọn thực dân Pháp, bọn bù nhìn bán nước, đánh đổ bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập thống nhất cho nước nhà.

Quân đội nguyện làm tròn nhiệm vụ đó để góp phần vào công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới, để cùng nhau thi đua với anh chị em công nhân, anh chị em nông dân và đồng bào các giới ở hậu phương nhằm mục đích chung là cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

Kính chúc Đại hội thành công.
 
 
Ý kiến của bạn