Phát biểu của Chủ tịch Ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam

 5417 lượt xem
 

Kính thưa Hồ Chủ Tịch,

Kính thưa Chủ Tịch đoàn,
 
Kính thưa các chiến sĩ thi đua toàn quốc,
 
Kính thưa các vị đại biểu,
 
Kính thưa các vị tân khách,
 
Tôi rất vui mừng được Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam trong Đại hội này để tỏ lời chào mừng và hoan hô các chiến sĩ.
 
Trong phong trào thi đua ái quốc những năm vừa qua, các bạn chiến sĩ có mặt ở Đại hội này là những chiến sĩ thi đua cố gắng nhất, tích cực nhất, anh dũng bền bỉ nhất. Những thành tích vẻ vang của các bạn, cùng với thành tích của các chiến sĩ thi đua ở khắp nơi trong toàn quốc, chẳng những góp phần rất lớn đẩy mạnh kháng chiến, mà còn góp phần tăng cường lực lượng hòa bình thế giới.
 
Rồi đây trong hội nghị hòa bình Châu Á và Thái Bình Dương sẽ họp nay mai, đoàn đại biểu của nhân dân Việt Nam ta sẽ có dịp trực tiếp giới thiệu các bạn, những “chiến sĩ hòa bình” gương mẫu của nhân dân Việt Nam.
 
Nhân dân ta nhiệt liệt hoan hô các bạn. Nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình cùng sẽ nhiệt liệt hoan hô các bạn.
 
Đại hội chúng ta khai mạc trong dịp ngày 1/5.
 
Mà ngày 1/5 năm nay lại là một ngày kỷ niệm dưới khẩu hiệu đấu tranh tích cực cho hòa bình.
 
Theo lời kêu gọi của Hội đồng Hòa bình thế giới, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhaanm sẽ nhân ngày kỷ niệm vinh quang này mà đẩy mạnh hơn nữa phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình.

Kỷ niệm ngày 1/5 trong Đại hội này, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua ái quốc. Trong ấy các chiến sĩ có mặt ở Đại hội này sẽ lại là những người gương mẫu dẫn đầu đắc lực và đầy kinh nghiệm.

Với một phong trào thi đua ái quốc mạnh mẽ hơn nữa, nhân dân Việt Nam ta nhất định sẽ thu được thắng lợi lớn lao hơn nữa. Bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ nhất định sẽ bị tiêu diệt, nếu chúng không chịu rút quân đội ra khỏi Việt Nam, Miến, Lào đúng theo như nghị quyết của hội nghị Hội đồng hòa bình thế giới họp ở Vienne. Bọn đế quốc gây chiến đã suy yếu sẽ càng thêm yếu sức và quyết không thể thực hiện được kế hoạch định dùng nước ta làm một căn cứ quân sự của chúng ở Đông Nam Á để chuẩn bị chiến tranh thứ ba.

Cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của chúng ta nhờ sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch và của Đảng lao động Việt Nam, nhờ phong trào thi đua ái quốc ngày càng sâu rộng nhất định sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Lực lượng dân chủ hòa bình thế giới, lực lượng bạn của chúng ta do Liên Xô lãnh đạo vô cùng lớn mạnh, bè lũ đế quốc do Mỹ cầm đầu trong bước đường cùng càng điên rồ hung ác. Chúng đã dùng đến vũ khí vi trùng ở Triều Tiên chứng tỏ rằng chúng đã suy yếu đến nỗi không thể đấu được dã man nữa, nhưng cũng như chúng ta quyết định thắng bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ, lực lượng dân chủ hòa bình vĩ đại ấy quyết định thắng bè lũ đế quốc gây chiến và bảo vệ thắng lợi nền hòa bình và dân chủ thế giới.
 
 
Ý kiến của bạn