Bằng khen của Thủ tướng

 8599 lượt xem
 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

QUY ĐỊNH MẪU BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

            Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:

3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

         Nội dung: Dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: Số quyết định … ngày …. tháng …. năm…..; số sổ vàng; bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày … tháng …. năm …. ; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm

 
Ý kiến của bạn