Hồ Chủ tịch chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua

 10307 lượt xem
 

Thưa các đồng chí,

Tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ nhiệt liệt chào mừng các anh hùng và chiến sĩ, và thân ái gửi lời hỏi thăm những chiến sĩ và những anh chị em lao động chân tay và lao động trí óc các ngành và các nơi đang hăng hái tham gia thi đua yêu nước.
 
Ở Đại hội thứ nhất có 7 anh hùng, trong đó có 4 anh hùng quân đội và 150 chiến sĩ thi đua. Đại hội lần này chúng ta có 26 anh hùng lao động và 69 anh hùng quân đội, và 446 chiến sĩ thay mặt cho hơn 42.700 chiến sĩ thi đua. Thế là rất tốt, con số đó chứng tỏ sự tiến bộ không ngừng của nhân dân ta, quân đội ta, chế độ ta. Ở Đại hội này chúng ta có anh hùng và chiến sĩ lao động chân tay và trí óc đủ các ngành và các dân tộc anh em. Thế là rất tốt, nó chứng tỏ sự đoàn kết chặt chẽ và sự cố gắng toàn diện của nhân dân lao động ta.
 
Ở Đại hội này, trong số anh hùng lao động có 5 phụ nữ. Thế là rất tốt, nó chứng tỏ sự cố gắng và tiến bộ của phụ nữ ta, và chứng tỏ dưới chế độ ta, nam nữ thật sự bình quyền. Ở Đại hội này, có 6 anh hùng và nhiều chiến sĩ là đồng bào miền Nam tập kết. Thế là rất tốt, nó chứng tỏ rằng đồng bào và cán bộ miền Nam tập kết ở đây đang ra sức góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng miền Bắc tiến dần lên xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp thống nhất nước nhà. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất tốt đến đồng bào ta ở miền Nam. Trong hàng ngũ vẻ vang các chiến sĩ thi đua, có nhiều đồng chí bộ đội phục viên, thương binh và gia đình liệt sĩ. Thế là rất tốt, nó chứng tỏ rằng anh em thương binh và bộ đội phục viên đã tiếp tục và phát triển truyền thống anh dũng trong thời kỳ kháng chiến vào trong công cuộc xây dựng hòa bình, và các gia đình liệt sĩ cũng cố gắng để góp phần vào sự nghiệp xây dựng tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở Đại hội này lại có một anh hùng và nhiều chiến sĩ là người dân các nước anh em lao động ở nước ta. Thế là rất tốt, nó chứng tỏ tinh thần quốc tế cao cả của giai cấp lao động.
 
Dưới chế độ tư bản, thực dân và phong kiến quyết không thể có phong trào thi đua yêu nước, vì giai cấp lao động không dại gì mà ra sức thi đua làm giàu cho bọn chủ để rồi lại bị chúng áp bức bóc lột thêm. Chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ mà nhân dân lao động làm chủ nước nhà, thì mới có phong trào thi đua. Phong trào thi đua yêu nước ở ta ngày càng phát triển vì nhân dân ta đã làm chủ nước nhà, vì nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thành viên trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, vì ta được sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc.
 
Về thi đua yêu nước, trong khuôn khổ và khả năng của chúng ta, chúng ta phải học tập phong trào thi đua của Trung Quốc, cố gắng tiến kịp Trung Quốc, rồi cố gắng tiến kịp Liên Xô. Hiện nay ở Liên Xô hầu hết việc làm công nghiệp và nông nghiệp đều làm bằng máy. Ở Trung Quốc thì vừa phát triển máy móc, vừa tận dụng sức người. Vì vậy tôi muốn nêu lên vài kinh nghiệm ở Trung Quốc để chúng ta nghiên cứu, học tập. Ở Trung Quốc, tất cả các ngành kinh tế và văn hóa đều đang hăng hái thi đua và đã thực hiện khẩu hiệu “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”. Kế hoạch sản xuất công nghiệp do Chính phủ giao xuống công nhân đều hoàn thành gấp rưỡi, gấp đôi mà không xin thêm máy, thêm tiền, thêm người. Nhiều xí nghiệp còn giảm bớt số người chuyển sang xí nghiệp mới.
 
Trong phong trào thi đua, nhiều chiến sĩ đã cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất đến mức xưa nay chưa từng có. Thí dụ: Đồng chí Liêu Thế Cương ở nhà máy Trường Khánh, từ mỗi ngày làm 480 bộ phận máy, đã tăng đến 10.800 bộ phận, trong bốn tháng đã làm xong kế hoạch 5 năm. Đồng chí Tô Oanh Minh đến trung  tuần tháng 3.1958 đã làm xong kế hoạch 5 năm lần thứ hai, và đề ra đến cuối năm 1962 sẽ làm xong kế hoạch 5 năm lần thứ tư.
 
Còn hơn thế nữa: Tổ đồng chí Văn Chấn Đình, ở công xưởng làm những máy dùng trong vật lý địa cầu, tăng năng xuất 244.800 lần, tức là trong một ngày làm xong lượng công tác của 680 năm. Công nhân nhà máy Khánh An cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm thì giờ, trước kia phải làm 15 giờ, nay rút xuống chỉ còn một nửa giây đồng hồ, nâng cao năng suất 108.000 lần. Trong một nửa ngày hoàn thành nhiệm vụ của 350 năm.
 
Về nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp ra sức làm thủy nông, trữ phân bón cải tiến kỹ thuật, cho nên dù có hạn hán, vẫn thu hoạch gấp bội. Các ruộng lúa mì sản xuất đột xuất mỗi mẫu tây được hơn 41 tấn. Lúa chiêm, lúa mùa nhiều nơi sản xuất tám đến chín tấn một mẫu tây. Có những bước nhảy vọt đó, một mặt là vì mọi người lao động đều tư tưởng thông suốt, hăng hái thi đua; một mặt là vì sự lãnh đạo thiết thực và toàn diện.
 
Ở xí nghiệp thì các cán bộ lãnh đạo của chi bộ, của đoàn thanh niên, của công đoàn và giám đốc đều trực tiếp tham gia sản xuất. Ở nông thông thì các đồng chí đó phải tự tay làm ruộng thí nghiệm và trực tiếp tham gia lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy, cán bộ vừa lãnh đạo chính trị, vừa lãnh đạo sản xuất một cách chặt chẽ. Cán bộ và quần chúng hòa thành một khối, cho nên mọi vấn đề đều giải quyết tốt và nhanh. Đó là tóm tắt những kinh nghiệm quý báu mà chúng ta cần học tập và áp dụng.
 
Anh hùng, chiến sĩ thi đua là những người tiên phong trong sản xuất mà cũng là gương mẫu về đạo đức cách mạng. Họ đặt lợi ích chung của dân tộc lên lợi ích riêng của cá nhân. Họ toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân chứ không phải nửa tâm nửa ý. Họ không sợ khó nhọc, ra sức vượt mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho họ, chứ họ không so bì hơn thiệt của cá nhân, không ganh tị về địa vị và hưởng thụ. Họ không giấu nghề, không dìm những anh em chung quanh mình, họ giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ. Họ không tự kiêu, tự mãn, tự tư tự lợi. Đó là những đức tính cách mạng mà chúng ta cần phải học tập các anh hùng, chiến sĩ thi đua.
 
Các anh hùng, chiến sĩ thi đua thì cần nhận rõ rằng: Thành tích là thành tích chung của tập thể. Tách rời tập thể thì dù có tài giỏi mấy một cá nhân cũng không làm được gì. Cho nên càng có thành tích thì càng phải cố gắng, càng phải khiêm tốn. Tuyệt đối chớ tự mãn, tự túc. Vì vậy các anh hùng, chiến sĩ cần phải luôn luôn cố gắng và khiêm tốn.
 
Các anh hùng và chiến sĩ thi đua cần phải luôn luôn dìu dắt, giúp đỡ những người chung quanh mình cùng tiến bộ. Mọi người đều phải cố gắng tiến kịp các anh hùng, chiến sĩ. Anh hùng chiến sĩ thì cần tiến mãi không ngừng. Như vậy thì Đại hội lần sau chúng ta sẽ có hàng trăm anh hùng, hàng chục vạn chiến sĩ. Như vậy thì kế hoạch nhà nước năm nay chắc chắn sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Như vậy đời sống của nhân dân ta chắc chắn sẽ cải thiện hơn nữa. Như vậy, chúng ta sẽ vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội và nhất định thắng lợi trong sự nghiệp thống nhất nước nhà.
 
 
Ý kiến của bạn