456 chiến sĩ thi đua toàn quốc đại biểu của 76 đơn vị thi đua tập thể đã về dự Đại hội Liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần thứ 2

 8432 lượt xem
 

Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua công nông binh toàn quốc lần thứ hai đã khai mạc tại câu lạc bộ Lao động Hà Nội, 7 giờ sáng ngày 7-7-1958, 456 đại biểu về dự đại hội gồm có 236 chiến sĩ thi đua lao động chân tay và trí óc, 127 chiến sĩ thi đua nông nghiệp, 71 chiến sĩ thi đua của quân đội nhân dân và 22 đại biểu cán bộ, thuộc đủ các lứa tuổi, các giới, các dân tộc, đồng bào miền Nam và Hoa kiều. Đại diện cho phong trào thi đua tập thể, có đại biểu của 75 đơn vị xuất sắc: xí nghiệp, công trường, tổ đổi công, hợp tác xã và bộ đội, 18 tập đoàn sản xuất xuất sắc của đồng bào miền Nam cũng có mặt trong Đại hội này, 28 anh hùng và chiến sĩ thi đua, đại diện cho các anh hùng, chiến sĩ thi đua năm 1952 cũng về họp mặt với lớp người lao động ưu tú mới. Ngoài ra, còn có 10 đại biểu công nhân các xí nghiệp thuộc khu vực tư doanh.

Sự có mặt của Hồ Chủ tịch trong đoàn Chủ tịch là vinh dự lớn của Đại hội, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của ta bước sang giai đoạn vẻ vang mới và khuyến khích các anh hùng, chiến sĩ thi đua và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các Phó Thủ tướng Phan Kế Toại, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng trong Chính phủ, các vị đại diện Trung ương Đảng và các đoàn thể trung ương Hà Nội cũng đến dự Đại hội. Ngoài ra còn có các trưởng đoàn chuyên gia các nước anh em, các nhà báo trong nước và nước ngoài.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động và Trưởng Ban Thi đua Trung ương, đọc lời chào mừng Đại hội, chào mừng các anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đồng chí đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tuyên dương 26 anh hùng lao động, trong đó có 16 đảng viên Đảng lao động Việt Nam, 5 phụ nữ, 6 đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, 2 đồng bào các dân tộc ít người, 1 Hoa kiều. Đại hội đã nhiệt liệt hoan nghênh các anh hùng lao động mới, tiêu biểu cho sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, hoan nghênh sự cống hiến của đồng bào miền Nam trong công cuộc xây dựng miền Bắc, hoan nghênh sự tiến bộ và quyết tâm vượt khó khăn của phụ nữ, sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam và tinh thần quốc tế vô sản của các chiến sĩ từ các nước anh em đến chung sống với chúng ta và cùng chúng ta hy sinh phấn đấu trong những năm khôi phục kinh tế và bước đầu phát triển văn hóa. Chính phủ còn quyết định tặng thưởng cho các anh hùngm chiến sĩ thi đua 86 Huân chương Lao động hạng Nhất, 141 Huân chương Lao động hạng Nhì, 390 Huân chương Lao động hạng Ba và 38 Bằng khen.
 
Tiếp đó, Đại hội đã nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ biểu dương phong trào thi đua yêu nước trong ba năm qua và vạch ra đường lối, phương châm thi đua yêu nước, với nội dung xã hội chủ nghĩa rõ rệt của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thủ tướng nói: “Lòng yêu nước và nhiệt tình xã hội chủ nghĩa đã thúc đẩy hàng chục vạn người lao động chân tay và trí óc ở thành thị và nông thôn, đua nhau làm những việc mà trước đây không ai tưởng tượng được”. Thủ tướng nhấn mạnh hai vấn đề chủ yếu trong thi đua là cải tiến kỹ thuật và cải tiến tổ chức lao động; nhắc nhở các anh hùng và chiến sĩ làm trọn nhiệm vụ đầu tầu trong phong trào thi đua yêu nước; và nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan lãnh đạo là phải làm cho đông đảo quần chúng tham gia phong trào thi đua làm mùa, hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1958, đưa miền Bắc tiến dần lên Chủ nghĩa xã hội.
 
Đại hội vang lên những tràng vỗ tay sôi nổi hoan nghênh bản báo cáo quan trọng của Thủ tướng. Thủ tướng vừa dứt lời thì Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô và của những anh chị em tham gia “Ngày lao động xã hội chủ nghĩa” ở sân vận động thành phố đến chào mừng Đại hội.
 
Buổi chiều, các anh hùng và chiến sĩ thi đua trao đổi ý kiến về bản báo cáo của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
 
 
Ý kiến của bạn