Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ V thành công tốt đẹp

 6664 lượt xem
Mới đây, tại hội trường Bộ Quốc phòng, diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ V (2011-2016). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thử thách đan xen; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội đã có bước phát triển mới, vững chắc. Hoạt động của các cấp hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vị trí, chức năng của tổ chức hội trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và tham gia xây dựng, quản lý đơn vị, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành; phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội trên các lĩnh vực công tác đã nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Với chủ đề “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ V là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX. Thông qua đại hội nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, đóng góp cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng: Cùng với kết quả của đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong quân đội thời gian qua, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ V sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Nhân dịp đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh tặng Phụ nữ Quân đội bức trướng với 10 chữ vàng: “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. 
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động và đóng góp của Phụ nữ Quân đội những năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; góp phần tích cực vào thành tích chung của phụ nữ Việt Nam và công cuộc xây dựng sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Phụ nữ Quân đội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ người chiến sĩ và vai trò phụ nữ trong gia đình, trong xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phụ nữ ở mỗi cấp; đề xuất kiến nghị các giải pháp để thực tốt nhiệm vụ và chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội trong những năm tới. Đại hội đã bầu ra 12 đại biểu chính thức, 2 dự khuyết, là những cá nhân tiêu biểu cho Phụ nữ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.
 
 
Ý kiến của bạn