Nhân rộng những điển hình tiên tiến

 7285 lượt xem
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới", phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn quốc. Tình đoàn kết xóm làng, phố phường, đoàn kết dân tộc được củng cố và phát triển. 

Đến nay là tròn 10 năm Nghị quyết liên tịch "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới" giữa Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã có hàng trăm phong trào được triển khai, nhiều tập thể, cá nhân trở thành tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, những bài học kinh nghiệm được rút ra để triển khai sâu rộng và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

1. Ngày 4/12/2001, Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT giữa Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Công an được ký kết. Từ đó, chương trình phối hợp đã được triển khai đến từng xã, phường, thị trấn trong toàn quốc về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).
 
Trong 10 năm qua, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia bảo vệ ANTT, triển khai nhiều đề án: "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư", "Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có người nghiện ma túy", "Thắp sáng niềm tin", câu lạc bộ "Đoàn kết", "Bạn giúp bạn",… MTTQ và các tổ chức thành viên đã gắn kết việc triển khai Nghị quyết liên tịch với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều mô hình ở địa phương đã phát huy tác dụng, vai trò của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng, trưởng bản... được đề cao. Điển hình như mô hình tự quản về ANTT ở khu dân cư của tỉnh Thanh Hóa, mô hình "Phong trào 3 an toàn" ở tỉnh Nam Định, ưu tiên kinh phí cho hoạt động tuần tra ban đêm ở cơ sở của TP Đà Nẵng… đã mang lại hiệu quả to lớn. 
 
2. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lực lượng Công an phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, vận động người cao tuổi, các nhân sĩ trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc trong tôn giáo tham gia vào công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm. MTTQ thường xuyên vận động nhân dân, gia đình, dòng họ và các đoàn thể đăng ký đảm nhận việc cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
 
Nhiều người đã cải tạo tiến bộ trở thành người kinh doanh giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội. Không ít người đã trở thành hạt nhân tiêu biểu của phong trào. Thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin liên quan đến ANTT, có tới 70% có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện điều tra xử lý nhiều vụ phạm tội, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, ma túy, mua bán người…
 
Lực lượng Công an, Biên phòng và chính quyền huyện Mường Lát tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.
 
Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tổ chức "Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"… Trong công tác và chiến đấu đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng, nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân (trong 10 năm qua, riêng lực lượng Công an xã đã có 56 đồng chí hy sinh, 429 đồng chí bị thương). MTTQ đã phát huy và khẳng định vai trò là trung tâm thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 
 
3. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn quốc. Tình đoàn kết xóm làng, phố phường, đoàn kết dân tộc được củng cố và phát triển. Thời gian tới, lực lượng CAND, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đề ra nội dung phong trào phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương, đơn vị, đáp ứng lợi ích chính đáng của nhân dân
 
 
Ý kiến của bạn