Khai mạc Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI của Chủ tịch nước Trần Đức Lương

 2119 lượt xem
 

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng,

Thưa các vị khách quốc tế,

Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu,
 
Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, suốt chặng đường lịch sử 55 năm qua, đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước đã kiên cường trong chiến đấu, lao động và học tập lập nên những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến anh dũng chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, phong trào thi đua luôn là nhân tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh vĩ đại của cách mạng, đó là sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam. Chúng ta rất đỗi tựu hào về những chiến công hiển hách, những thành tích lớn lao của các anh hùng, liệt sỹ, chiến sỹ thi đua và lớp lớp đồng bào chiến sỹ cả nước đã cống hiến quên mình trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần làm rạng rỡ non song đất nước ta.
 
Mười năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp Đổi mới. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp Đổi mới thời gian qua cũng chính là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đầy tính sáng tạo từ cơ sở, từ nhân dân.
 
Hôm nay, trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn năm 2000, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và chuẩn bị hành trang để dân tộc ta bước vài thiên niên kỷ mới, hơn 1.200 đại biểu ưu tú đại diện cho các đơn vị anh hùng, các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những bông hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước của ngành, các giới từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Thủ đô Hà Nội anh hùng tham dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI - Đại hội thi đua thời kỳ Đổi mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu.
 
Thưa các vị đại biểu,
 
Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI là dịp để chúng ta tổng kết phong trào thi đua yêu nước thời kỳ Đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với khẩu hiệu: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đồng thời Đại hội sẽ tuyên dương công lao, thành tích của tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của phong trào.
 
Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tuy đã có thế và lực mới, nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức to lớn. Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”; thi đua yêu nước sẽ là động lực mạnh mẽ để nhân dân ta vượt qua khó khăn trở ngại. Với tinh thần tiến công, cả nước hãy dấy lên phong trào thi đua sôi động, đều khắp, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp Đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị sẽ được Đại hội IX của Đảng đề ra.
 
Điều quan trọng lúc này là, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, là những người gương mẫu nhất trong sinh hoạt và đời sống, đoàn kết, tận tụy và hăng hái trong công tác, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Đảng, là những người tiên phong sự nghiệp Đổi mới.
 
Đồng bào đồng chí, các chiến sỹ lực lượng vũ trang cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, cùng nhau đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lập thành tích cao trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học; các tập thể và cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến xuất sắc trong cả nước tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và nêu cao vai trò đầu tầu gương mẫu của mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực để xây dựng đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta ngày càng giàu mạnh.
 
Đoàn kết, nỗ lực, hăng hái thi đua xây dựng đất nước Việt Nam giàu, văn minh và hạnh phúc!
 
Với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI, Đại hội của Đổi mới và phát triển.
 
Xin cảm ơn!
 
 
Ý kiến của bạn