Thủ tướng Phan Văn Khải khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII

 2122 lượt xem
 
        Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng,
Thưa các vị khách quốc tế,
Thưa các vị đại biểu,
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI, 5 năm qua đồng bào và chiến sĩ cả nước đã hăng hái thi đua, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 – 2005. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới thời gian qua chính là kết quả của phong trào thi đua yêu nước đầy tính sáng tạo của nhân dân ta trên mọi miền tổ quốc.
 
Mới cách đây ít ngày, cuộc chiến đấu chống cơn bão số 7, cơn bão lớn nhất đổ bộ vào nước ta trong vòng 10 năm gần đây, đã chứng tỏ tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm, ý thức kỷ luật của đồng bào ta; sự tận tụy hết lòng, hết sức và hiệu quả cao của các cấp, các ngành, của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, đã dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của cơn bão, ngày đêm chuẩn bị và chiến đấu chống bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, và hiện nay đang khẩn trương cùng nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão, sữa chữa các công trình hạ tầng, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
 
Tại Đại hội này, với tình cảm máu chảy ruột mềm, chúng ta bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với đồng bào lũ lụt, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng của nhân dân tỉnh Yên Bái, và sẵn sàng cùng nhân dân cả nước giúp đỡ đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Trong khó khăn, hoạn nạn, dân tộc ta đã thể hiện rõ bản lĩnh và những phẩm chất được phát huy trong các phong trào thi đua yêu nước.
 
Hôm nay, 1.270 đại biểu ưu tú, đại diện cho các đơn vị anh hùng, các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình xuất sắc – tinh hoa của các phong trào thì đua yêu nước trong cả nước, tụ hội về Thủ đô tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, chào mừng các vị đại biểu đại diện cho hàng triệu tấm gương tiên tiến về dự Đại hội.
 
Thưa các vị đại biểu,
 
Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII là dịp chúng ta tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, rút ra những bài học kinh nghiệm về đổi mới nội dung và hình thức phong trào thi đua, về kinh nghiệm xây dựng và nhân điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục phát triển các phong trào thi đua trong cả nước. Tại Đại hội này, chúng ta tiếp tục tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu đã lập được những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2001 – 2005.
 
Bước vào những năm cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, với truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước tiếp tục dấy lên phong trào thi đua đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.
 
Các cấp ủy Đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo các phong trào thi đua yêu nước, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, động viên mọi người Việt Nam ở trong nước  và ở nước ngoài nêu cao truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các tập thể và cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến xuất sắc phát huy truyền thống cách mạng và thành tích đã đạt được, nêu cao vai trò gương mẫu, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 -2010.
 
Đại hội chúng ta biểu thị tinh thần đoàn kết, nỗ lực, hăng hái thi đua vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII – Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển.
 
        Xin cảm ơn!
 
 
Ý kiến của bạn