Thành phần Đại biểu tham dự Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII

 3091 lượt xem
 

 I. KHÁCH MỜI 110 ĐẠI BIỂU

1- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lão thành cách mạng. Các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Thi đua Trung ương và Viện Thi đua khen thưởng nhà nước: 32 đại biểu.
2- Đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng: 5 đại biểu
3- Đại diện Anh hùng từ năm 1986 trở về trước gồm Anh hùng thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ: Bộ Quốc phòng 3 đại biểu; Bộ công an 2 đại biểu; Anh hùng Lao động các ngành khác 3 đại biểu.
4- Đại diện anh hùng và tập thể Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc thời kỳ từ 986 đến năm 2000. Đại diện cá nhân Anh hùng 15 đại biểu. Đại diện tập thể Anh hùng 15 đại biểu. Đại diện chiến sĩ Thi đua toàn quốc 15 đại biểu.
5- Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài: 5 đại biểu
6- Đại diện người nước ngoài có công với Việt Nam: 5 đại biểu
7- Đại diện gia đình anh hùng liệt sĩ: 10 đại biểu.
 
II. ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC 1.160 ĐẠI BIỂU
1- Khối đại biểu là thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thưởng Trung ương, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng: 286 đại biểu.
- Các đồng chí Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: 19 đại biểu
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Tổng công ty Nhà nước (Tổng công ty 91). Mỗi đơn vị gồm: Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và một cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng: 267 đại biểu
 
2- Khối các cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, các danh hiệu Vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã được Nhà nước phong tặng từ năm 2001 đến tháng 9/2005: 408 đại biểu
- Cá nhân anh hùng: 88 đại biểu
- Đại diện các tập thể anh hùng: 180 đại biểu
- Đại diện các Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 120 đại biểu
- Thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nhà khoa học tiêu biểu đại diện cá nhân đã được các giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước: 20 đại biểu
 
3- Khối các nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu gồm chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và nhân tố mới thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh: 419 đại biểu
- Nhà văn, Nhà báo, nghệ sĩ tiêu biểu: 15 đại biểu
- Tài năng trẻ: 10 đại biểu
- Thiếu niên nhi đồng xuất sắc: 5 đại biểu
- Tôn giáo, nhân sỹ yêu nước: 10 đại biểu
- Điển hình tiêu biểu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 4 Đoàn thể trung ương (trừ Trung ương Đoàn TNCS HCM) gồm có Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 50 đại biểu
- Điển hình công chức, viên chức tiêu biểu của các Bộ, ngành Trung ương, các Ban của Đảng, ngành tòa án, ngành kiểm sát: 76 đại biểu.
- Điển hình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm (nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông, bưu điện, giáo dục, y tế). Mỗi tỉnh, thành phố 3 đại biểu. Riêng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 7 đại biểu: 200 đại biểu
- Điển hình của 53 dân tộc: 53 đại biểu
 
III. CÁC TẤM GƯƠNG CÓ THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT, ĐỘT XUẤT…53 ĐẠI BIỂU
Tổng cộng 1270 đại biểu.
 
Cụ thể:
1. Về dự Đại hội có 87 cá nhân Anh hùng (trong đó có 9 nữ anh hùng, anh hùng người dân tộc 2 người) và 243 đại diện tập thể anh hùng.
Trong số các anh hùng có:
- 6 Anh hùng đại diện thời kỳ trước 1986
- 18 Anh hùng đại diện thời kỳ 1986-2000
 
2. Về dự Đại hội có 65 Anh hùng đại diện cho 241 tập thể anh hùng trong thời kỳ từ 2001 – 2005
Trong đó
- Nông nghiệp: 10 cá nhân anh hùng và 11 đại diện tập thể anh hùng
- Công nghiệp: 11 cá nhân anh hùng và 20 đại biểu tập thể anh hùng
- Giao thông vận tải: 13 đại diện tập thể anh hùng
- Bưu chính viễn thông: 01 cá nhân anh hùng và 05 đại diện tập thể anh hùng.
- Thương mại – Du lịch dịch vụ: 05 cá nhân anh hùng và 04 đại biểu tập thể anh hùng
- Giáo dục & đào tạo: 03 cá nhân anh hùng và 27 đại biểu tập thể anh hùng.
- Y tế: 06 cá nhân anh hùng và 14 đại diện tập thể anh hùng
- Văn hóa thông tin: 01 cá nhân anh hùng và 07 đại diện tập thể anh hùng
- Tài chính – Ngân hàng: 16 đại diện tập thể anh hùng
- Khen thưởng nhiều mặt: 02 cá nhân anh hùng và 28 đại biểu tập thể anh hùng
- Thương binh xã hội và đoàn thể chính trị: 3 cá nhân anh hùng và 01 đại diện tập thể anh hùng.
- Quốc phòng có 04 cá nhân anh hùng và 50 đại diện tập thể anh hùng.
- Công an có 9 cá nhân anh hùng và 37 anh hùng.
 
3. Có 7 anh hùng có hàm Giáo sư, học vị tiến sĩ, có 1 Anh hùng được giải thưởng Hồ Chí Minh (ông Trần Văn Giàu)
 
4. Có 2 Anh hùng được tuyên dương lần thứ 2 (Anh hùng Hồ Giáo và Anh hùng Nguyễn Ngọc Lài)
 
5. Có 1 tập thể đạt danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang (thành phố Hồ Chí Minh)
 
6. Anh hùng cao tuổi nhất là Giáo sư Trần Văn Giàu (sinh năm 1912, 93 tuổi)
 
7. Anh hùng trẻ tuổi nhất là Bùi Văn Thọ thợ vận hành máy xúc thuộc Công ty Sông Đà 9, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng (sinh năm 1966, 39 tuổi)
 
8. Có 13 Anh hùng trực tiếp tham gia lao động, có 71 Anh hùng là người quản lý, nghiên cứu khoa học
 
9. Có 3 Anh hùng lực lượng vũ trang đại diện cho 6.930 đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến
 
Tổng số các Anh hùng và đại diện cho các đơn vị Anh hùng về dự Đại hội này là 330 trong đó có: 87 cá nhân anh hùng và 241 đại diện tập thể anh hùng.
 
10. Về dự Đại hội có 122 chiến sĩ thi đua toàn quốc đại diện cho 737 Chiến sĩ thi đua toàn quốc từ năm 2001-2005, trong đó có 28 nữ.
Chiến sĩ thi đua toàn quốc bao gồm các ngành, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội sau:
Ngành công nghiệp: 10 đại biểu
Ngành nông nghiệp: 17 đại biểu
Ngành xây dựng: 6 đại biểu
Ngành Giao thông vận tải: 10 đại biểu
Ngành bưu chính viễn thông: 4 đại biểu
Ngành thương mại – Du lịch, dịch vụ: 10 đại biểu
Ngành tài chính ngân hàng: 8 đại biểu
Ngành Giáo dục – Đào tạo: 19 đại biểu
Ngành Y tế: 9 đại biểu
Ngành Văn hóa Thông tin: 3 đại biểu
Các đoàn thể chính trị và lĩnh vực quản lý hành chính: 23 đại biểu
Quốc phòng: 1 đại biểu
Công an: 2 đại biểu
 
11. Về dự Đại hội còn có 419 đại biểu là những gương mặt điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, những người gương mẫu trên các phong trào thi thi đua yêu nước trong những năm gần đây, trong đó có 53 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc ít người ở khắp mọi miền tổ quốc về dự Đại hội.
- Có 10 mẹ Việt Nam Anh hùng đại diện cho 47.713 mẹ Việt Nam anh hùng ở mọi miền tổ quốc.
- Có 10 đại biểu là tài năng trẻ, đại diện cho hàng vạn tài năng trẻ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
- Có 5 đại biểu là thiếu niên, tuổi nhỏ nhưng đã có những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Có 5 đại biểu là người nước ngoài có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
- Có 5 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cho Việt kiều ta ở nước ngoài có thành tích xây dựng đất nước Việt Nam.
- Có 20 đại biểu là các thầy thuốc, thầy giáo, nghệ sĩ, với các danh hiệu thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ ưu tú, nhà khoa họa tiêu biểu đại diện cho hàng vạn thầy thuốc, thầy giáo, nghệ sĩ ưu tú, nhà khoa học giỏi của đất nước.
- Đại hội có 15 đại biểu là các nhà văn, nhà báo có thành tích xuất sắc nhất, đại diện cho hàng vạn nhà văn, nhà báo có thành tích xuất sắc trong cả nước.
- Đại hội có 10 đại biểu là những người có thành tích xuất sắc đại diện cho tôn giáo, trí thức, nhân sỹ yêu nươc.
- Đại hội có 50 đại biểu điển hình tiêu biểu cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Đại hội có 76 điển hình công chức, viên chức tiêu biểu của các bộ, ngành TW, ban của Đảng, các ngành Tòa án, kiểm sát.
- Đại hội có 200 điển hình tiên tiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Tuổi đời trung bình của các đại biểu về dự Đại hội là 54 tuổi, trong đó tuổi trẻ nhất là 12 tuổi, lớn tuổi nhất là:
- Bà Nguyễn Thị Chỉ đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Nội, 96 tuổi.
- Giáo sư Trần Văn Giàu, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 93 tuổi.
- Giáo sư Vũ Khiêu, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 89 tuổi.
 
DANH SÁCH CHỦ TỊCH ĐOÀN GỒM 42 NGƯỜI 
(Do Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương duyệt chính thức ngày 23/09/2005)
 
1. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
5. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
6. Đồng chí Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
7. Đồng chí Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
8. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an.
9. Đồng chí Trịnh Trọng Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
10. Đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
11. Đồng chí Trần Hanh, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam.
12. Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam.
13. Đồng chí Cao Kim Hường, Tổng thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Tiểu ban nội dung Đại hội.
14. Đồng chí Đặng Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
15. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
16. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
17. Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam.
18. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đại diện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Anh hùng và thành phố Anh hùng lao động)
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (đại diện Thủ đô Anh hùng)
20. Đồng chí Vũ Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam.
21. Bà Vũ Giáng Hương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam.
22. Bà Chu Thúy Quỳnh, Nghệ sĩ nhân dân, Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam, bộ Văn hóa – thông tin.
23. Bà Vương Như Quỳnh, Giám đốc đại diện tập thể Anh hùng Lao động Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
24. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Anh hùng lực lượng vũ trang, Tư lệnh binh đoàn 15, Quân khu 5, Bộ quốc phòng.
25. Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, Bộ công an.
26. Ông Vũ Đức Thịnh, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, Bộ công nghiệp.
27. Ông Chu Tiến Hưng, Giám đốc đại diện tập thể Anh hùng lao động Công ty đóng tàu Bạch Đằng, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Bộ giao thông Vận tải.
28. Ông Đoàn Văn Kiển, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Công ty than Việt Nam
29. Ông Trần Quang Minh, thợ cơ khí bậc 7/7 Tổng công ty cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng.
30. Tiến sĩ Trần Quy, Anh hùng lao động, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bộ Y tế.
31. Bà Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang, đại diện cho nhà doanh nghiệp giỏi thuộc Bộ Thương Mại.
32. Bà Dương Tú Trinh, Anh hùng lao động, Giám đốc xí nghiệp lương thực, thực phẩm Miliket, công ty thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
33. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, đại diện tập thể Anh hùng lao động, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính.
34. Đồng chí Nguyễn Hưng Điền, điển hình tiên tiến, Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, Bộ Thủy sản.
35. Ông Bùi Hữu Nghĩa, Anh hùng lao động, nông dân xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
36. Bà Phan Thị Tươi, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
37. Bà H’Bliak Niê, Chủ tịch xã Ea Tiêu huyện Krông A Na, tỉnh Đắklăk, điển hình tiên tiến, dân tộc Ê Đê.
38. Bà Hà Thị Sâm, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em tỉnh Yên Bái, điển hình tiên tiến, dân tộc Tày.
39. Bà Thanh Thị Thắng, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, điển hình tiên tiến, dân tộc Chăm.
40. Ông Huỳnh Kịch, Trưởng phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, điển hình tiên tiến, dân tộc Khơ Me.
41. Bà Hồ Thị Mai, điển hình tiên tiến, Chủ tịch Hội phụ nữ xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, dân tộc Tà Ôi.
42. Tài năng trẻ Lê Quốc Khánh, học sinh lớp 12 trường PTTH Lê Quý Đông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đạt giải 3 toán quốc tế, học sinh nghèo vượt khó.
 
ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII
1. Đồng chí Đỗ Xuân Thăng, Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương
2. Đồng chí Hoàng Thị Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam.
3. Đồng chí Đào Duy Nhân, Vụ trưởng vụ I, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
4. Đồng chí Phạm Hữu Phụng, Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Như Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Ý kiến của bạn